Edese Vos

Edese ambtenaren berispt voor misbruik van positie

ilse orsel octopus edese ambtenaren belangenverstrengeling
Drie octopussen aan een drooglijn, beeld van betrapte belangenverstrengeling. Foto: Ilse Orsel.

In Nederland zijn de afgelopen drie jaar ruim 900 gemeenteambtenaren berispt vanwege wangedrag en foute praktijken. En Ede waren dat er vier.

Dit blijkt uit een groot onderzoek van RTL Nieuws. De onderzoeksredactie vroeg alle Nederlandse gemeenten om alle ontvangen meldingen van wangedrag en niet-integer handelen openbaar te maken. Alle gemeenten die reageerden (331 van de 342) waren samen goed voor 3300 meldingen.

Minstens 1000 van deze meldingen bleken gegrond. Het leidde tot een berisping bij ruim 900 ambtenaren. Dat varieerde van een waarschuwing of gesprek tot ontslag op staande voet en aangifte.

In Ede waren drie van de vijf meldingen gegrond. Het betrof in twee gevallen misbruik van positie en belangenverstrengeling en in één geval ongewenste omgangsvormen. In twee gevallen zijn de genomen maatregelen niet bekend gemaakt. In één geval volgde ontslag op eigen verzoek.

Ede meldt dat het in het laatste geval niet om een ambtenaar ging, maar om een bestuurder. Waarschijnlijk betreft het dan wethouder Willemien Vreugdenhil die drie jaar geleden moest vertrekken omdat ze had geprobeerd haar partner aan een baantje bij de gemeente te helpen.

Klacht over een ambtenaar?

Heb je als burger een klacht over een ambtenaar van de gemeente, dan kun je dat hier melden. De meeste gemeenten hebben de gedragscode voor ambtenaren online staan, maar Ede heeft dat niet.

Daarnaast heeft Ede heeft een ‘protocol bevordering integriteit gemeentebestuur’ dat wél online staat. Voor alle signalen van mogelijke integriteitsschendingen door raadsleden, fractievolgers of wethouders is burgemeester Verhulst het meldpunt. Als er een redelijk vermoeden is van schending van integriteit door de burgemeester zelf, dan kunnen burgers zich melden bij de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Belangenverstrengeling door ambtenaren of bestuurders kun je ook melden bij de Edese Vos. Afhankelijk van de ernst van de melding kunnen wij een onafhankelijk eigen onderzoek instellen.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.