Edese Vos

Drie maanden cameratoezicht in Veldhuizen

tobias tullius cameratoezicht
Cameratoezicht. Foto: Tobias Tullius.

Burgemeester Verhulst heeft tot en met 6 september cameratoezicht ingesteld in de wijk Veldhuizen. Het gaat met name om het gebied rond de Lindenhorst en winkelcentrum Bellestein. Inwoners zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Veldhuizen heeft vaker problemen gehad met reljongeren, en ook nu is het weer hommeles. In het aanwijzingsbesluit is te lezen dat een groep jongeren zich ’s avonds verzamelt op de Bellestein en daar ernstige overlast veroorzaakt. Ook komt deze groep elders in Veldhuizen samen, onder meer bij het voetbalveldje en het bruggetje. De overlast bestaat onder meer uit vernielingen, vandalisme, brandstichting en het afsteken van zwaar vuurwerk. Ook is er sprake van geweld tegen voertuigen van de gemeentelijke diensten.

Uit politie-informatie blijkt dat via social media wordt opgeroepen tot het plegen van geweld, vandalisme en andere strafbare feiten. De spanningen hangen samen met de ellende in Gaza. Zo zijn op straten en muren Palestijnse vlaggen en leuzen geschilderd. Inwoners voelen zich hierdoor onveilig.

De ‘driehoek’ (burgemeester, Politie en OM) denkt dat minder vergaande maatregelen, zoals de inzet van buurtvaders, extra toezicht door gemeente en politie en de inzet van specialistisch jongerenwerk niet het gewenste effect zullen hebben, gelet op de aard en ernst van de overlast.

Omdat het belang van de openbare orde en veiligheid zwaarder wegen dan het individuele belang van burgers, wordt nu cameratoezicht ingezet. Het gaat om de buurten De Horsten, De Burgen en De Steinen, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart. De beelden worden 24 uur per dag opgenomen en blijven maximaal 28 dagen bewaard. Ze kunnen ook live worden uitgekeken. Het cameratoezicht wordt in eerste instantie voor drie maanden, tot en met 6 september 2024, ingezet.

Aantewijzengebiedcameratoezichti9daa6031 1903 4889 b8ef ea36b62c5be5

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.