Edese Vos

Wildcamera’s Edese Bos tegen vandalisme toch illegaal

bordjes hondenlosloopgebied ede vernield
Een vernield bordje in het Edese Bos. Foto: Nando Eskes.

De wildcamera’s die de gemeente in het Edese Bos plaatste om een vandalist te betrappen waren toch illegaal. Intussen worden de bordjes die het hondenlosloopgebied markeren nog steeds vernield.

Eind september maakte de Edese Vos bekend dat de Gemeente Ede diverse wildcamera’s had geplaatst in het hondenlosloopgebied bij de Doolhoflaan. Doel was een vandalist in de kraag te vatten, maar hiermee zouden ook onschuldige wandelaars zijn bespied. De Belangenvereniging Ede Noord stelde hierover scherpe vragen in een brief aan het College van B&W.

Een jurist van de gemeente beantwoordde deze brief. Hierin geeft ze toe dat de wildcamera’s eigenlijk illegaal waren.

“Deze inzet van camera’s is niet onze bevoegdheid maar die van de politie. Wij hebben geen reglement of protocol voor inzet van camera’s op grond van artikel 3 Politiewet,” legt de jurist uit. Heeft de officier van justitie dan wel vooraf, zoals het hoort, toestemming gegeven? Dat blijkt niet het geval, want “er is sprake geweest van miscommunicatie tussen onze boa en de politie. Hierdoor is het officiële verzoek niet bij de officier van justitie ingediend.” Dit betekent dat de boa van de gemeente op eigen houtje heeft gehandeld en toestemming niet heeft afgewacht.

Wat is er dan met de opnamen gebeurd? “De beelden zijn vernietigd nu voor de opsporing niet aan de juridische vereisten is voldaan,” schrijft de gemeente. “We kunnen niet tot aangifte overgaan en de beelden worden dus ook niet gebruikt voor opsporing door de politie.”

Vernieling van bordjes houdt aan

Intussen worden de bordjes in het Edese Bos nog steeds vernield. Vanaf de Apeldoornseweg tot aan de achterkant van de begraafplaats is bij alle bordjes de tekst ‘honden fysiek aan de lijn’ verwijderd.

De gemeente bevestigt dit. “In samenwerking met de politie gaan we verder met de opsporing. Indien er opsporing met behulp van camera’s wordt gedaan voert de politie dit onder hun verantwoordelijkheid en met toestemming van de officier van justitie uit.”

“Het kost de gemeenschap veel geld aan middelen en personeel om dit gebied te beheren en de bebording in orde te houden,” laat de woordvoerder van wethouder Versteeg weten. “Het vernielen van gemeentelijke eigendommen is strafbaar. We zetten nu in op bordjes die ‘vandalismeproof’ zijn, deze worden momenteel besteld. Mocht dit alsnog niet baten, dan zullen we ons beraden op vervolgacties.”

Secretaris Guido Brethouwer van de Belangenvereniging Ede Noord weet van de nieuwe vernielingen. “Wij hebben deze zaak inmiddels met vele buren besproken. Het beschadigen van bordjes keuren wij af en is zeker geen oplossing voor de door de gemeente Ede ontstane situatie.” De vereniging is ontstemd over het gebrek aan dialoog met de gemeente. “De gemeente houdt haar handen op de oren,” zegt Brethouwer.

Is het een boos hondenbaasje?

“Het is vooral baldadigheid,” denkt een inwoner die dagelijks met zijn honden in het Edese Bos wandelt. “Er zijn ’s avonds en ’s nachts groepjes mensen die er drinken en/of drugs gebruiken. Vorige week zijn er nog vuilcontainers gestolen in de buurt en die zijn bij de bloedsteen verbrand. Ook wordt er weer zwaar vuurwerk afgestoken.”

Gezien het feit dat álle bordjes die het hondenlosloopgebied markeren zijn vernield lijkt het er wel op dat hier een boos hondenbaasje doelgericht aan het werk is geweest. Maar die suggestie wordt van de hand gewezen. “De meeste hondenmensen die ik spreek zijn er niet blij mee dat de borden worden vernield. Dat lokt alleen maar meer boa’s naar het bos. Wij negeren de borden liever als we de honden uitlaten.”

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

4 reacties

  • Baldadigheid zou toch niet precies alleen de tekst aan de ene kant van het bordje doen verdwijnen, precies de gehate tekst: “Honden fysiek aan de lijn”. De andere kant van *alle* bordjes zijn nog als nieuw: “Hondenlosloopgebied”. Dat is wel heel nette baldadigheid.

  • Gaat niet zozeer om bordjes die worden vernield. Kwalijk is dat er blijkbaar gemeenteambtenaren zijn die het normaal vinden dat mensen heimelijk worden gefilmd door een overheid. Dan kom je echt op een glijdende schaal terecht. Nu gaat het om het filmen van mensen in een bos (die vaak ook nog eens veel behoefte hebben aan privacy). Straks gaat het misschien over het heimelijk op camera vastleggen van mensen in weer een heel andere situatie. Bij cameratoezicht heb je als overheid te maken met heel strenge eisen en voorwaarden in het kader van de privacywet. Van ambtenaren die zich bezighouden met handhaving en toezicht (en zeker degenen die een coördinerende functie hebben) mag je eisen dat zij dondersgoed op de hoogte zijn van de vigerende wetgeving en dat zij zich daaraan houden. Met het op eigen houtje filmen van mensen in het bos maken zij zich m.i. schuldig aan ambtsmisbruik en mogelijk zelfs een ambtsmisdrijf. Dat er dan nota bene door een jurist van de gemeente ook nog gelogen wordt over het feit dat dit in overleg met politie en OM is gebeurd is helemaal kwalijk. Integriteit is bij de gemeente Ede blijkbaar geen issue. Men doet op dat gebied maar wat en men komt er gewoon mee weg.

  • Vraagje,

    Als iets illegaal is, is het dan ook strafbaar? Of mag iemand van de gemeente daar zelf over besluiten?

    • Niet persé. De belangenvereniging heeft de zaak voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als daar meer over bekend is, melden we dat.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.