Edese Vos

SME wint rechtszaak tegen gemeente Ede

annie spratt kalveren
Vleeskalveren in een stal. Foto: Annie Spratt.

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede is door de rechtbank in Arnhem in het gelijk gesteld in een beroep dat ze tegen de gemeente Ede had aangespannen. De gemeente had aan een agrarisch bedrijf voor vleeskalveren aan de Hazendonkseweg in Lunteren een omgevingsvergunning verleend om een extra stal te bouwen. Dat mocht niet, oordeelt de rechter nu.

In 2012 kreeg het agrarisch bedrijf een natuurvergunning voor het houden van 1.417 vleeskalveren verdeeld over drie stallen, maar voor één daarvan was nooit een omgevingsvergunning verleend. Het Edese college moet vanwege de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn bij het verlenen van de omgevingsvergunning beoordelen of het realiseren van de stal met vleeskalveren gewichtige gevolgen kan hebben voor natura 2000-gebieden in de omgeving.

Het college besloot dat die gevolgen er niet zijn, omdat intern kan worden weggestreept met de nog niet benutte stikstofruimte uit de natuurvergunning uit 2012. Daarom vroeg het college geen verklaring van geen bedenkingen aan het college van gedeputeerde staten van de Provincie Gelderland voordat zij de omgevingsvergunning verleende.

De rechter oordeelt nu dat dat niet mocht en dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de extra stal opnieuw moet worden beoordeeld en onderbouwd.

‘Dit is een grote overwinning’

Jeannet Hubbeling, voorzitter van SME, is blij met de uitspraak. “Dit is voor ons een hele grote overwinning. We hebben twee jaar moeten procederen. Het is goed dat de rechtbank nu kritischer kijkt naar die uitbreidingen van de agrarische industrie. We zijn hartstikke blij, want dit is de allereerste zaak waar wij echt met volle energie tegenin zijn gegaan. We zijn ook nog bezig met een vergelijkbare zaak aan de Overwoudseweg.”

De kalverstal is al wel gebouwd, wat betekent dat dan? “Nu die vergunning onrechtmatig is verklaard, heeft die agrariër wel een probleem. Eigenlijk moet hij die stal weer afbreken. Maar goed, de gemeente moet de aanvraag opnieuw beoordelen en als ze de vergunning wil toekennen moet ze die stikstofemissierechten wel ergens vandaan halen. Wij zullen er in ieder geval scherp op toezien dat ze zich dan netjes aan de afspraken houdt,” aldus Hubbeling.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.