Edese Vos

Afvalsoap en advocatenrel: hoe is het afgelopen?

afvalsoap wonenwij ede
Afvalsoap bij de Wonenwij. Beeld: Edese Vos (samengesteld beeld).

In september publiceerde de Edese Vos een artikel over een aanhoudend afvalprobleem bij de Wonenwij. Dat leidde tot een rel met de gemeente Ede, waarbij zelfs een advocaat werd ingeschakeld. Hoe is dit afgelopen?

Allereerst de afvalkwestie bij de Wonenwij. Op 20 september meldde de Edese Vos dat de gemeente wel in beweging was gekomen, maar dat er een nieuw probleem was gecreëerd door de kroonringen verkeerd op te hangen.

Afgelopen weekend mailde bewoonster Janda ons:

“Begin van de week kregen de bewoners van de Wonenwij allemaal een brief van de gemeente. Geadresseerd aan “de bewoners van” en met uitleg (met foto’s) waar de PMD-palen zouden komen. Woensdag kwam er een wagentje van de gemeente met twee werkmannen die een paal in het gemeenteperk plaatsten. De Wonenwij heeft nu vijf officiële PMD-palen. Eindelijk. Na zo lange tijd. En met zoveel moeite. De vuilnismannen die ik donderdag sprak zijn er ook blij mee, voor hen is het nu makkelijker de zakken op te pakken. Dank voor jullie artikel op de Edese Vos dat hier echt aan bijdroeg, en sorry dat dit zoveel ophef heeft veroorzaakt.”

De foto’s van de brief van de gemeente en de geplaatste PMD-palen:

Dan de relatie met de gemeente Ede. Na het artikel in Villamedia nam gemeentesecretaris René Groen contact op met onze redactie, met de uitnodiging alsnog tot een gesprek te komen. “Hierbij kunnen wij elkaars standpunten delen en werken aan een professionele relatie met elkaar, zonder dat hierbij mensen beschadigd worden,” mailde Groen. Dat gesprek vond gisteren plaats op het raadhuis.

Omdat dit gesprek off-the-record was, kunnen we er inhoudelijk niet zoveel over naar buiten brengen. We hebben vastgesteld dat er op een aantal punten ruis in de communicatie is opgetreden en dat we het op een aantal punten nog steeds oneens blijven. We hebben afgesproken om bij onenigheden of onduidelijkheden met elkaar in direct contact te treden, waarbij we proberen de zaak op te lossen. Een escalatie naar juridische procedures proberen beide partijen zoveel mogelijk te vermijden.

Ten slotte was er ook nog een lijntje naar kantoor Dirkzwager, één van de drie advocatenkantoren waarmee de gemeente Ede een raamovereenkomst heeft. We hebben de advocaat die ons een juridische blafbrief stuurde, waarin een gepubliceerd artikel langs de meetlat van de Code voor de Journalistiek werd gelegd, een paar vragen gemaild over de Gedragscode van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Dirkzwager profileert zich als ‘een topspeler’ in de advocatuur, en je zou verwachten dat het kantoor dus goed aanspreekbaar is op de eigen gedragscode, net zoals de Edese Vos dat is op de Code voor de Journalistiek. Maar Dirkzwager wilde niet antwoorden op deze vragen. Toen de Edese Vos hierover belde reageerde de advocaat bot: “Ik heb uw vragen gezien, maar ik ga daar niet op reageren. Ik ben u geen verantwoording schuldig.”

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.