Edese Vos

Meer groen én meer grip op de eigen woonomgeving

meer woningen of meer groen george nifakos
Meer woningen of meer groen? Foto: George Nifakos.

Wat vinden Edenaren belangrijker: meer woningen of meer tuintjes? En hoe wordt er aangekeken tegen de rol van projectontwikkelaars? De uitslag van een poll die de Edese Vos hield onder haar lezers.

Wil je kunnen meestemmen in de polls, schrijf je dan in voor de mail van de Edese Vos, dan krijg je automatisch ‘stemrecht’. Lees ook het artikel ‘Waarom de Edese Vos gebruik maakt van polls’ voor een heldere uitleg waarom resultaten niet representatief zijn voor de Edese bevolking, maar wel indicatief.

We legden onze lezers vier vragen voor:

Mag een bestaand volkstuinencomplex van jou verdwijnen voor woningbouw?

vraag1 volkstuinen

NEE, zegt 84 procent van de respondenten. Volkstuintjes zorgen voor gezond eten en sociale verbinding, ze moeten worden beschermd. JA, zegt afgerond 10 procent. De woningnood is zo groot, dat huizen vóór volkstuintjes gaan.

Stel er is een braakliggend stuk grond in jouw woonwijk. Wat moet daar volgens jou mee gebeuren?

vraag2 woningen of groen

Deze vraag is hypothetisch. Als zich werkelijk zo’n situatie in je wijk voordoet, hangt het van meerdere specifieke factoren af wat dan de beste invulling is. Met deze vraag wilden we vooral helder krijgen waar voor onze lezers de prioriteit ligt. En die is duidelijk: afgerond 70 procent geeft de voorkeur aan ‘groen’ – een park, buurttuintjes, een voedselbos of ecozone – en 19 procent wil ‘stenen’, oftewel nieuwe woningen. Let wel: het gaat om bestemming in de bebouwde kom, niet erbuiten. De rest heeft geen mening, wil een andere invulling of had moeite met de vraagstelling.

Hoe waardeer je de rol van projectontwikkelaars?

vraag3 projectontwikkelaars

De reputatie van projectontwikkelaars is niet heel positief. Zij worden met gemiddeld een 3,7 gewaardeerd. Deze professionals worden vaker gezien als onbetrouwbare geldwolven dan als waardevolle ondernemers. Pijnlijk voor de mensen die dit beroep hebben, maar nuttige feedback.

Hoe kan de gemeente Ede het beste omgaan met projectontwikkelaars?

vraag4 vrijheid of kaders

Een duidelijke uitslag: bijna 94 procent vindt dat de gemeente duidelijke kaders dient te stellen en actief regie moet pakken in het belang van de samenleving. Inwoners verwachten ook dat de gemeente de inspraak regelt. Maar 5 procent vindt dat je projectontwikkelaars veel ruimte moet geven omdat dit het resultaat ten goede komt, en dat ze zelf de burgerinspraak mogen faciliteren.

Tips van lezers

Niet alles past in een poll, dus was er ook ruimte voor eigen opmerkingen. We lichten er een paar uit:

Over de prioriteiten:

  • Onze bestuurders lijken erg gericht te zijn op toename van het aantal inwoners, ten koste van de natuurlijke omgeving. Ik zie liever wat minder ambitie en dat ze beter luisteren naar burgers.
  • Woningbouw is prima, maar wel graag in combinatie met groen. Dus niet te dicht bebouwen.
  • De gemeente moet volkstuinen een betere bescherming bieden. Als de grond wordt herbestemd, dan zou er verplicht een alternatieve lokatie moeten worden aangeboden. Bestuurders in Ede hebben de mond vol over groen, maar maken het niet waar.
  • Rondom Ede liggen veel fantasieloze weilanden, die goed gebruikt kunnen worden voor woningbouw. In de bebouwde kom is al veel inbreiding geweest. In mijn nabije omgeving is er te weinig speelruimte voor jonge kinderen. En wil ik een rondje lopen, dan duurt het zeker 15 minuten voor ik in het groen ben.
  • Bij toenemende verstedelijking hoort ook een robuuste groenstructuur voor iedereen. Edese bestuurders redeneren: ‘We hebben gratis de Veluwe om de hoek, dus de rest is voor landbouw of huizen.’ Maar kijk eens naar Arnhem: daar wordt serieus en met visie over de ontwikkeling van groen nagedacht met mooie grote parken en ecozones. Ook met de komst van de omgevingswet wordt het steeds belangrijker om goede kaders te hebben.
  • Er moeten meer betaalbare woningen (huur en koop) komen. Er wordt nu veel te duur gebouwd voor rijke mensen, veelal vanuit de Randstad.

Over het proces:

  • De gemeente zou meer eigen regie moeten voeren in plaats van alles aan de markt over te laten.
  • Projectontwikkelaars zijn ondernemers. De overheid zou daar slimmer mee om kunnen gaan, maar heeft te weinig kennis in huis.
  • Uitgifte van beschikbare ruimte aan projectontwikkelaars blijft een schimmige aangelegenheid. Dit zou veel transparanter moeten worden. De burger heeft vaak geen idee. Als je er dan te laat achter komt, is bezwaar maken niet meer mogelijk.
  • De inspraak van burgers is nu meestal een informatieavond zonder echte inspraak. Inspraak kan de plannen ook beter maken met oog op de lange termijn.
Avatar van Edese Vos

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.