Edese Vos

Hoe maak ik op 15 maart 2023 een weloverwogen keus?

verkiezingsdebat 2023 gelderland
Verkiezingsdebat Regio Foodvalley in het Plantion. Beeld: Regio Foodvalley.

Op 15 maart 2023 kun je stemmen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Belangrijk, want die hebben ook invloed op Ede. Hoe maak je een weloverwogen keus?

Als je partijvast bent weet je al waar je op stemt, dat is lekker makkelijk. Maar weet je het nog niet, dan kun je de Kieswijzer even invullen. Deze geeft een indicatie welke politieke partij qua algehele oriëntatie het beste bij je past. Als je de voorkeur geeft aan stellingen waarmee je het ‘eens’ of ‘oneens’ kunt zijn, dan is het Kieskompas een optie. Ga je liever voor de mensen, dan kun je het overzicht in de Gelderlander checken van de 18 politieke partijen die meedoen. Aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten doen 28 kandidaten uit de gemeente Ede mee.

Wil je je meer inhoudelijk in zaken verdiepen, dan is het verkiezingsdebat dat de Regio Foodvalley op 1 maart in Bloemenveiling Plantion in Ede organiseerde misschien interessant. Hier namen onder de titel ‘Regie voor de regio & Perspectief voor het platteland’ politieke partijen uit Gelderland en Utrecht aan deel. Het was niet heel spannend, maar drie inhoudelijke kwesties werden uitgebreid behandeld: de landbouwtransitie, de stikstofproblematiek en de woningbouwopgave.

De Provinciale Staten van Gelderland

Juist hierin – de inrichting van de ruimte en de uitvoering van het stikstofbeleid – vormen de provincies een belangrijke overheidslaag, waar complexe besluiten moeten worden genomen. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Ze beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen voor bedrijven. Ze kiezen ook de leden van de Eerste Kamer.

Het waterschap Vallei en Veluwe

De waterschappen vormen de minst bekende overheidslaag, maar zijn misschien wel de belangrijkste, en in ieder geval de oudste democratische bestuurslaag die we in Nederland hebben. Ons land ligt immers voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom onmisbaar. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding en worden ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater, en zorgen voor voldoende en schoon water in sloten, rivieren en beken. Het Edese waterschap heet Vallei en Veluwe.

Uitslag van de verkiezingen 2023

Provinciale Staten van Gelderland
Waterschap Vallei en Veluwe

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.