Edese Vos

Inwoners Binnenveld spreken raad aan op dodelijk sluipverkeer

binnenveld ede sluipverkeer 2
Het Binnenveld heeft veel last van sluipverkeer. Beeld: Streetview.

Eerder dit jaar stemde de Edese gemeenteraad in met een initiatiefvoorstel om inwoners in staat te stellen zelf een onderwerp op de agenda van de raad te zetten. De eerste ‘inwoneragendering’ is inmiddels een feit: inwoners van het Binnenveld verenigden zich om het sluipverkeer aan te pakken. En dat is hard nodig.

Al jaren klagen de bewoners van het Binnenveld over verkeersoverlast. Het wordt steeds drukker op de smalle binnenwegen en uit onderzoek blijkt dat veel van de weggebruikers geen bestemming hebben in het Binnenveld. Dit sluipverkeer van automobilisten die de file in de ochtend- en avondspits op de Rondweg-Oost in Veenendaal willen vermijden, neemt hand over hand toe. Er wordt vaak harder gereden dan is toegestaan. Hierdoor ontstaan gevaarlijke wegsituaties, zowel voor schoolgaande kinderen op de fiets als voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Het is wachten tot het een keer goed mis gaat.

De Binnenvelders maakten daarom op 14 september 2023 als eersten gebruik van de nieuwe inwoneragendering, ook wel ‘recht op rekest’ genoemd. Ze verzamelden de benodigde handtekeningen om zelf het woord te kunnen voeren in de gemeenteraad en een concreet voorstel in te brengen. De uitkomst was positief: de raad stemde in met een bewonersoverleg om de wensen in kaart te brengen en volgend jaar een proef met tijdelijke wegafsluitingen in het Binnenveld uit te voeren.

Hoe is het precies gegaan?

De Edese Vos belde met Arlette Lens die samen met Dicky Evertsen het initiatief nam en namens de bewoners een presentatie in de raad hield. Ze is ook actief in het bestuur van Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena.

Je moest 350 fysieke handtekeningen verzamelen om in de raad te mogen spreken. Was dat niet veel werk?

“Eigenlijk niet, want iedereen wilde tekenen. En we hadden de oproep in de appgroep gezet. Mijn mede-initiatiefneemster nam de ene helft van het Binnenveld en ik de andere. Wat erg hielp is dat iedereen boven de 12 jaar mocht meetekenen, dus als we ergens aan de deur kwamen werd meteen iedereen in huis opgetrommeld. Wat vooral tijd kostte is dat iedereen er graag over wilde praten, over hoe erg het allemaal is en dat er nodig wat aan gedaan moest worden. Dus ja, dan stond je wel overal 10 minuten aan de deur.”

Hoe ging het indienen van het voorstel in z’n werk? Hoe is het proces georganiseerd?

“De griffier van de gemeente Ede heeft ons goed begeleid. We moesten een plan van aanpak maken en dus die 350 handtekeningen verzamelen. We hebben als voorbereiding ook de verkeerstellingen bij de gemeente opgevraagd. Vervolgens krijg je bericht wanneer het op de agenda van de raad wordt gezet. De raadsleden krijgen dan de tijd om zich in te lezen.”

“Het viel me op dat ze zich goed hadden geïnformeerd, ze wisten echt waar het over ging. Na onze presentatie van 5 minuten is er een uur lang over gesproken. Er konden vragen aan ons worden gesteld. Verschillende fracties namen het woord. Er was erkenning voor het probleem dat er zoveel verkeer is en er ook te hard wordt gereden. Eigenlijk waren alle partijen voor ons initiatief.”

sluiproutes binnenveld
De sluiproutes in het Binnenbeld. Beeld: Google Maps.

Waarom sluipen door het Binnenveld?

Waarom sluipen mensen eigenlijk door het Binnenveld? Het is zo’n doolhof. Als je de weg niet kent, kom je er niet zo makkelijk weer uit. Levert dat echt tijdwinst op?

“Het is qua kilometers wel omrijden. En om dat te compenseren rijden mensen dus te hard. Dan is het echt zoef, zoef, zoef. En als je dan een moeder bent of je loopt daar met je hondjes te wandelen, dan is dat niet veilig. Dan loop je van oprit naar oprit. Moet je heel goed om je heen blijven kijken. De wegen zijn smal, er zijn geen voetpaden.”

Een bewoonster van het Binnenveld vertelde dat jullie ook veel last hebben van dronken jongeren die in het weekend te hard en gevaarlijk rijden, en dan bijvoorbeeld in de sloot belanden.

“Ja, dat klopt. Er ligt regelmatig wat in de sloot. Maar we hebben hier nog noaberschap, dan helpt men elkaar ook weer. Dan zien we een trekker aankomen van een of andere boer of een kennis met een vrachtwagen. Dan worden ze er even uitgetakeld zonder dat er politie bij wordt gehaald.”

Hoe gaat het nu verder?

Ben je tevreden met de uitkomst van jullie inwoneragendering?

“Ons voorstel was dat de gemeente Ede er direct wat mee zou doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet in de ambtenarij. Dus is er nu afgesproken dat we hier in het eerste kwartaal van 2024 verder mee gaan. Wij moeten met een clubje bewoners van het Binnenveld met een wat uitgebreider plan komen en ook wat meer bewoners betrekken. Dus een landbouwer, iemand die een bedrijf heeft, iemand die aan veeteelt doet, zodat we vanuit verschillende invalshoeken een haalbare goed gedragen uitwerking kunnen maken.”

“Wat wij heel graag willen is dat ’s ochtends tussen 6 en 9 uur en ’s middags tussen half 4 en 7 uur het Binnenveld alleen maar toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Dat iedereen die hier moet zijn dat kan aantonen. Maar ja, dan zegt wethouder Peter de Pater: ‘Dat is mooi, maar heel erg moeilijk.’ Want dan moet er gehandhaafd worden en de politie heeft weinig uren.”

“Wij hebben dat nog even met hem nagesproken. Buurgemeenten als Wageningen, Veenendaal en Rhenen hebben bepaalde wegen al afgesloten, maar Ede doet helemaal niks en dat is toch het grootste stuk van het Binnenveld. Je moet in ieder geval een aantal keren per jaar handhaven en bekeuringen uitdelen, zodat mensen het wel uit hun hoofd laten nog door dat Binnenveld te rijden als ze daar niks te zoeken hebben.”

Hoe gaat het vervolg eruit zien?

“Dat weten we dus nog niet. De wethouder zei wel dat hij gaat uitzoeken of hij een pilot kan gaan draaien. Dan kan hij eventueel subsidie van de provincie krijgen, althans dat begreep ik van een raadslid. Hij wil ook nog met de buurgemeenten overleggen. Maar Ede hoeft echt niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Laat Veenendaal zijn eigen problemen met die rondweg maar oplossen. Ze blijven maar bijbouwen zonder eerst goed wegen aan te leggen. Het Edese Binnenveld wordt dan opgezadeld met het probleem.”

Een dodelijk ongeluk deze week

Deze week, een maand na de inwoneragendering, ging het mis in het Binnenveld. Op de Maanderbroekweg vond een dodelijke aanrijding plaats tussen een landbouwvoertuig en een fietser waarbij de fietser ter plekke overleed. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit Bennekom, getrouwd en moeder van drie kinderen, die actief was bij zwemvereniging Polar Bears.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

2 reacties

  • Beetje tendentieus om het verschrikkelijke ongeval (met een landbouwvoertuig) te koppelen aan de sluipverkeer discussie.

    • Dit ongeluk lijkt zo op het oog inderdaad geen sluipverkeer, hoewel er ook best een ‘sluipauto’ bij betrokken kan zijn geweest die maakte dat het landbouwvoertuig uitweek, dat weten we niet. De initiatiefnemers koppelen gevaarlijke verkeerssituaties en de grotere drukte op de wegen van het Binnenveld wel aan elkaar.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.