Edese Vos

Gemeenteraad deze week op werkbezoek in Brussel

gemeenteraad ede naar brussel christian lue 2
De gemeenteraad van Ede gaat op werkbezoek in Brussel. Foto: Christian Lue.

Om de ‘Edese belangen’ te behartigen gaat onze gemeenteraad deze week op werkbezoek in Brussel. Vorige maand was er ook al een delegatie namens de regio Foodvalley.

Op 16 november bezoekt de gemeenteraad het Europees Parlement. Er wordt gesproken met diverse Europarlementariërs over hun werk en de uitdagingen die zij zien voor de gemeente Ede en de regio Foodvalley.

Op 17 november wordt aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van de Edese belangen (lobby) in Brussel. Het programma bestaat uit sprekers van Corporate Europe Observatory, VNG Europa en Brusselse Nieuwe.

De gemeenteraad wil zich laten informeren over wat er bij de Europese Unie speelt en hoe zij hier invloed op kan uitoefenen. De focus ligt op de transformatie van het landelijk gebied. “Dit bezoek aan Brussel was eigenlijk al vóór corona gepland, maar is toen niet doorgegaan,” zegt Michiel Steenvoort, de woordvoerder van de griffie. “Dat pakken we nu alsnog op.”

csm Groepsfoto EWRC 2023 1 d1a7627082
De delegatie van (onder meer) de regio Foodvalley. Foto: Regio Foodvalley.

Vorige maand was een delegatie van de regio Foodvally ook al in Brussel om zich te informeren en belangen te behartigen. Burgemeester René Verhulst en regiodirecteur Arjen Droog bezochten de ‘Europese Week van regio’s en steden’. Er werd onder meer gesproken over landbouwpolitiek en duurzame voedselsystemen.

Mag de Vos ‘embedded’ mee?

De Edese Vos wilde wel mee op ‘schoolreisje’ en stak zijn pootje op. We zijn natuurlijk benieuwd wat er in Brussel wordt besproken. Daarom hebben we bij de griffie een accreditatieverzoek ingediend. Dat is besproken in het Presidium. Daar kwam uit dat een ‘embedded’ volgen van de raad er niet in zat. We mochten wel enkele inhoudelijke programmaonderdelen bijwonen voor zover de sprekers daar ook akkoord mee zouden gaan, maar dat voldeed niet helemaal aan onze opzet.

We vermoeden dat niet al onze volksvertegenwoordigers de aanwezigheid van een journalist konden waarderen en dat er daarom beperkingen zijn voorgesteld. Transparantie is nog wel een dingetje, terwijl raadsleden toch regelmatig roepen dat ze vinden dat de media hen beter moeten volgen, want dat is belangrijk voor de lokale democratie.

Wat zijn de Edese belangen in Brussel?

De Vos gaat dus niet mee, maar heeft de griffie wel een paar vragen voorgelegd waar hopelijk binnenkort antwoord op komt:

  1. Waaruit bestaan de ‘Edese belangen’ in Brussel precies?
  2. Het gaat over ’transformatie van het landelijk gebied’. Welke ontwikkelingen spelen er concreet op dit gebied in Ede?
  3. Ontvangt Ede geld uit Brussel? Zo ja, hoeveel en waarvoor precies?
  4. Hoe is Ede concreet bezig met lobbyen / public affairs in Brussel? Wie doet dit namens Ede?
  5. Met welke Europarlementariërs wordt gesproken over de Edese belangen? En met wie wordt gesproken bij Corporate Europe Observatory, VNG Europa en Brusselse Nieuwe?
  6. Wat verwacht de raad van deze trip naar Brussel? Welke gewenste uitkomsten zijn er?

Hoe bedrijven in Brussel lobbyen

Wil je meer weten over hoe grote bedrijven in Brussel lobbyen voor hun belangen? Bekijk dan dit interview met Erik Wesselius dat zeven jaar geleden plaatsvond rond het Oekraïne-referendum. Wesselius is nu raadslid van de fractie Mens en Milieu Ede, maar richtte in 1997 de Corporate Europe Observatory op, een organisatie die zich inzet om de invloed van de lobby van het bedrijfsleven op Europese besluitvorming bloot te leggen.

NASCHRIFT: Arjen Droog maakte zojuist bekend te stoppen als directeur van de regio Foodvalley. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

NASCHRIFT 21 november 2023: Hoe het werkbezoek van de raad is verlopen lees je in dit vervolgartikel.

NASCHRIFT 27 februari 2024: De griffie gaf antwoord op vragen van de Edese Vos: Wat zijn de Edese belangen in Brussel?

NASCHRIFT 5 juli 2024: Monique Esselbrugge, wethouder in Eindhoven, wordt de nieuwe directeur van Regio Foodvalley.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

1 reactie

  • We worden voortdurend met besluiten van de EU geconfronteerd die we lang niet altijd begrijpen. Gaat Brussel nu meebeslissen hoe onze omgeving er in de toekomst uit gaat zien? Het zou fijn zijn als onze inwoners daar ook over kunnen meebeslissen!

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.