Edese Vos

Burgemeester Verhulst met de hakken over de sloot

reneverhulstvanede
Burgemeester René Verhulst van Ede. Foto: Gemeente Ede.

Als het aan de lezers van de Edese Vos ligt kan René Verhulst nog 6 jaar door als burgemeester van Ede, maar de steun is niet overtuigend. Dat blijkt uit een indicatieve poll die we de afgelopen week hielden.

Op 30 maart moet duidelijk worden of Verhulst echt doorkan. Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad geeft daar in een geheime/besloten bijeenkomst een advies over. Meestal is zo’n herbenoeming een formaliteit, zoals Nando Eskes eerder uitlegde in het artikel ‘Burgemeester Verhulst wil nóg 6 jaar erbij: hoe werkt dat?’. Het is namelijk geen openbaar, transparant proces. Het is dus vrijwel zeker dat Verhulst wordt herbenoemd. Inwoners hebben er niets over te zeggen en horen het wel als er ‘witte rook’ is.

René Verhulst wilde er zo lang de procedure loopt ook niets over kwijt aan de Edese Vos, zo liet hij weten. Zijn voornaamste motivatie is dat hij zich wel thuis voelt in Ede en de komende jaren, gezien de ambities van Ede, nog genoeg te doen heeft. Dat blijkt uit de ultrakorte ‘sollicitatiepitch’ die hij in december in de gemeenteraad gaf.

De Edese Vos vindt het belangrijk dat er wel een maatschappelijk gesprek over de herbenoeming van onze burgemeester kan plaatsvinden. Daarom pollden we de stemming en koppelen deze zoals te doen gebruikelijk transparant terug aan de lezers van de mail. (Tip: schrijf je in als je deze nog niet ontvangt, dan kun je de volgende keer zelf meestemmen en alle reacties lezen.)

50% steun voor 6 jaar erbij

Op de vraag ‘Vind jij dat burgemeester Verhulst voor nog eens zes jaar herbenoemd zou moeten worden?’ zegt 50 procent JA, 44 procent NEE, en 6 procent laat dat graag over aan de gemeenteraad.

uitslag poll herbenoeming burgemeester verhulst ede

Wat doet een burgemeester zoal? Best veel. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en leidt dus de wekelijkse raadsvergaderingen. Hij is voorzitter van het College van B&W en geeft samen met vijf wethouders bestuurlijk leiding aan de gemeente. Hij heeft ook een eigen portefeuille en daar zit, zoals in elke gemeente in Nederland, de openbare orde en veiligheid in, naast representatieve verantwoordelijkheden, van lintjes knippen tot het bezoeken van 100-jarigen.

René Verhulst: zijn sterke punten

We vroegen onze lezers: Wat vind je sterk aan burgemeester Verhulst? Waarom zou hij door moeten gaan? Onze burgemeester wint hier mooie punten:

  • Hij komt sympathiek over, toont interesse in mensen, is benaderbaar en sociaal invoelend. Een betrokken verbinder die in het midden van de samenleving staat.
  • Hij is zichtbaar en een goede ambassadeur voor Ede, schuwt de media niet en durft zijn nek uit te steken.
  • Hij is sportief en heeft gevoel voor humor.
  • Hij is neutraal in het politieke speelveld en transparant.
  • Hij is een ervaren bestuurder, kan als voorzitter van het college en de gemeenteraad de vergaderingen goed leiden.

René Verhulst: zijn zwakke punten

We vroegen onze lezers ook: Wat vind je zwak aan burgemeester Verhulst? Op welke punten zou hij zich de komende jaren kunnen verbeteren? Hier werden een paar kritische noten gekraakt:

  • Hij mag meer visionair en overstijgend leiderschap tonen. Zich minder laten leiden door stedelijke ambities en eigen stokpaardjes (bijv. wielerevenementen naar Ede halen) en meer door de vraag waar inwoners gelukkig van worden (bijv. de fietsveiligheid in Ede verbeteren).
  • Er is te weinig transparantie over zijn nevenfuncties waardoor hij bovengemiddeld veel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming, ook in de Foodvalley. Hij heeft de schijn van belangenverstrengeling tegen en zou zich mogen inzetten voor meer transparantie vanuit de overheid naar inwoners.
  • Hij zou een meer democratische houding mogen aannemen en beter reageren op tegenmacht. Het boekje ‘Stakende Stemmen’ is een voorbeeld van hoe het niet moet. Hij heeft de neiging om zijn persoonlijke mening te verwarren met beleidsmatige standpunten.

Enkele respondenten hadden ook nog een advies voor de vertrouwenscommissie: vraag de inwoners hoe zij denken over de (voorwaarden voor) herbenoeming en weeg dit serieus mee. De uitslag van deze poll is daar een aanzet voor.

Naschrift 30 maart 2023: Zoals al verwacht heeft de gemeenteraad burgemeester Verhulst aanbevolen voor herbenoeming.

Naschrift 20 juni 2023: De herbenoeming is rond.

Avatar van Edese Vos

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.