Edese Vos

Bewoners ENKA staan op tegen ontwikkelaar Reek

MG 8777 m
Bewoners van de ENKA-wijk accepteren niet dat hun volkstuinencomplex verdwijnt. Foto: Betty van de Bunt.

Bewoners in de ENKA-wijk hebben projectontwikkelaar Aron Reek laten weten dat ze zich met hand en tand zullen verzetten tegen zijn bouwplannen. Reek kocht het volkstuinencomplex van de wijk van NS om er woningen te bouwen.

In een brief van coördinator Maurice Hellebrekers, die door 74 wijkbewoners van onder meer de Akulaan, Enkalaan, Viscoselaan en Dr. Hartogsweg is ondertekend – met in cc de NS, gemeente Ede, VAT Ede en Edese Vos – laten zij Reek weten zich niet te kunnen vinden in zijn voornemen om te bouwen.

“Wij zijn zeer gesteld op het groen in onze omgeving. Zowel op de natuurlijke bomenrand en bosrand aan de overzijde van het spoor, als op het meer recreatieve groen aan de zuidzijde van het spoor; het beoogde park en de bestaande moestuinen, waar al meer dan 40 jaar getuinierd wordt. Het merendeel van de tuinierders aan de Dr. Hartogsweg komt inmiddels uit de ENKA-wijk. De tuinen zijn voor velen onmisbaar in hun leven en vormen daarnaast een welkome bijdrage aan de dagelijks kost én de sociale cohesie in de wijk.

Uw aankoop vormt een directe bedreiging op het voortbestaan van deze locatie in haar huidige vorm. Elk voornemen tot verdere verstening van deze ecologisch aaneengesloten groenstrook aan de zuidzijde van het spoor, of het kappen van bomen aan de noordzijde van het spoor, is een aanslag op deze van nature lommerrijke omgeving, leefomgeving van vleermuizen en andere kwetsbare diersoorten, en de voor velen doorslaggevende reden om hier te komen wonen. De groene zijden langs het spoor maken niet voor niets deel uit van de hoofdgroenstructuur van de gemeente Ede.

U geeft aan zich niet te hebben gerealiseerd wat er allemaal speelt op en rond de aankoop van het VAT-complex aan de Dr. Hartogsweg. Daarnaast stelt u dat u mede vorm wil geven aan de behoefte aan sociale woningbouw. Tegelijkertijd heeft u de grond aangekocht in de volle wetenschap van het huidige gebruik én dat de gemeente Ede op deze locatie geen bebouwing toelaat. De (aangenomen) motie in de raadsvergadering van 9 november 2023, om het volkstuinencomplex als zodanig voort te zetten, onderstreept de standvastigheid van de gemeente op dit punt.

Bewoners willen grond zelf kopen

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u uw ambities niet waar kunt maken in Ede. De gemeente heeft namelijk wel nagedacht over de toenemende bouwopgave in Ede en heeft, naast verdichting en inbreiding, aanvullende zogenaamde ‘zoekgebieden’ aangewezen, namelijk Kernhem-Noord, het gebied ten noorden van intercitystation De Klomp en de KennisAs Ede-Wageningen. Aangezien de Spoorzone bij station Ede-Wageningen al volop in ontwikkeling is, kunt u uw expertise wellicht inzetten voor ontwikkelingen die passen in de gebieden binnen dit beleid.

Door alle bouwwerkzaamheden in de afgelopen jaren weten wij als bewoners elkaar inmiddels goed te vinden en treden zowel actief als proactief op tegen ongewenste ontwikkelingen. Wij zullen dan ook actief ageren tegen nieuwe bouwontwikkelingen of het kappen van bomen in de groene zomen langs het spoor ten oosten van het station Ede-Wageningen. Daarnaast willen wij ook zeker het gesprek aangaan over de mogelijkheid om betrokken gronden van u over te nemen.”

Hellebrekers laat de Edese Vos weten dat er behoorlijk wat expertise in de wijk zit – juristen, mensen met verstand van ruimtelijke ordening en verkeer – om aanknopingspunten te vinden om bouwontwikkelingen aan te vechten. Hij is ook optimistisch als het gaat om crowdfunding om de grond vanuit de wijk zelf aan te kopen. “Die kansen schat ik hoog in, er is veel belangstelling voor. Eigenlijk had dat meteen vanuit VAT Ede moeten worden voorgesteld toen de grond te koop kwam.”

Naar aanleiding van de publicaties op de Edese Vos is afgelopen donderdag een motie in stemming gebracht in de gemeenteraad. Deze was ingediend door D66, de ChristenUnie, GroenLinks, Mens en Milieu Ede en DPE. Hierin vragen zij het college om “rekening te houden met de wens van de raad om de bestemming van het volkstuinencomplex aan de Dr. Hartogsweg te handhaven, zodat de volkstuinders hun activiteiten kunnen voortzetten.”

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.