Edese Vos

Wethouder Peter de Pater ontwijkt vragen theehuis

wethouder peter de pater evendimmen
Wethouder Peter de Pater geeft op lastige vragen ontwijkende antwoorden. Beeld: Gemeente Ede.

Vandaag kwamen ze eindelijk binnen: de antwoorden op de raadsvragen die Freek Jan Koekoek (D66) stelde naar aanleiding van het onderzoek van de Edese Vos. Maar de hamvraag – of de verkoop van het Theehuis Hoekelum wel ‘Didam-proof’ is – wordt niet expliciet beantwoord.

Wethouder Peter de Pater (GemeenteBelangen) ontwijkt de vragen behendig en formuleert politieke antwoorden, zodat hij er later niet juridisch op kan worden vastgepind. Het is een bekende tactiek: toegeven dat ‘het proces’ en ‘de communicatie’ wellicht ietsje beter hadden gekund, maar ‘vertrouw ons nu maar, we hebben deskundige ambtenaren, het zit allemaal wel goed.’

De Edese Vos onthulde een maand geleden dat bieders die meedongen naar het theehuis het verkoopproces niet vertrouwden. De uitlegbrief die de gemeente Ede de bieders stuurde met daarin een tabel met de zeven biedingen en de ‘score’ die de gemeente hier aan had gehangen, rammelde. Al snel voegden twee andere bieders zich bij de klacht met hun eigen ervaringen.

De bieders menen dat de door gemeente gevolgde verkoopprocedure in strijd is met het Didam-arrest. Ook is er verbazing over de keuze van de gemeente om het theehuis te verkopen voor privébewoning in plaats van er een publieke of horecafunctie aan te geven.

Intussen kwam het college van B&W in antwoord op raadsvragen van Raşit Görgülü van de Democratische Partij Ede met een opmerkelijke verklaring waarom de journalistieke vragen van de Edese Vos nog niet beantwoord konden worden.

6 vragen aan wethouder Peter de Pater over het Theehuis Hoekelum

De antwoorden op de raadsvragen van Freek Jan Koekoek zijn nu dus binnen, maar de vragen van de Edese Vos zijn nog steeds niet beantwoord. Zoals te doen gebruikelijk bij het uitblijven van antwoorden, publiceren we integraal de vragen die zijn gesteld. Inwoners van Ede hebben het recht om te weten wat er is gevraagd en welke antwoorden worden achtergehouden.

Vandaag stuurde de Edese Vos Pepijn Boekhorst, de woordvoerder van wethouder De Pater, een mail met de al eerder gestelde vragen (1 t/m 4) en twee vragen (5 en 6) die zijn gerezen naar aanleiding van de beantwoording van de raadsvragen:

1. In deze politiek geformuleerde reactie van het college wordt de toch expliciet gestelde vraag over de kern van de zaak zorgvuldig ontweken. Dus stelt de Edese Vos de vraag nog een keer: was de door de gemeente gevoerde verkoopprocedure Didam-proof of niet? Het is geen ingewikkelde vraag en kan gewoon met een duidelijk JA of NEE worden beantwoord.

2. In een eerdere reactie is aangegeven dat het proces op een aantal punten beter had gekund. Wethouder De Pater geeft nu in zijn reactie vanuit het college ook toe dat “de communicatie rond het proces beter had gekund.” Welke concrete proces- en communicatiepunten zijn dit?

3. Dat voor privébewoning is gekozen is duidelijk. Maar de vraag was: waarom is bij de gunning gekozen voor privébewoning in plaats van horeca? Is de ‘publiekswaarde’ (er weer een theehuis van maken dat voor Edenaren toegankelijk is) een overweging geweest of niet?

4. Hoe reflecteren wethouder De Pater en zijn woordvoerder op de in onze ogen toch bijzondere actie om journalistieke vragen afhankelijk te maken van raadsvragen en ze vervolgens alsnog niet te beantwoorden? Door raadslid Görgülü werd opgemerkt dat het erop lijkt dat dit het bewust traineren is van een journalistiek verhaal, in de hoop het momentum eruit te halen. De Edese Vos verneemt graag de reflectie op dit punt en herhaalt de vraag: wordt dit de nieuwe lijn van het college of was het een eenmalige schijnbeweging? 

TOELICHTING – Deze helderheid is echt nodig, want als dit de nieuwe lijn van het college wordt is het in het belang van zowel journalisten als raadsleden om hun vragen aan het college voortaan strategisch af te stemmen, om scherp op de bal te kunnen blijven spelen. Dat de Edese Vos het een kwalijke en onacceptabele praktijk vindt mag duidelijk zijn. Het leidt tot hindering van zowel de lokale journalistiek als het raadswerk. Beide moeten onafhankelijk van elkaar hun controlerende werk kunnen doen.

5. Kan wethouder De Pater uitleggen waarom voor de beantwoording van deze raadsvragen, die vooral een herhaling zijn van wat al eerder is gecommuniceerd, bijna een maand nodig was?

6. In een eerdere mail stelde de gemeente Ede dat het theehuis op 31 januari aan de koper zou worden overgedragen. Uit de formulering van het antwoord op vraag 5 aan raadslid Koekoek – “na de levering zal” – maakt de Edese Vos op dat deze overdracht nog niet heeft plaatsgevonden en kennelijk is opgeschoven. Wat is de reden dat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden en is opgeschoven?

Met oog op de raadsvergadering van 15 februari en het reces dat er op volgt, zijn raadsleden Rasit Görgülü (DPE) en Freek Jan Koekoek (D66) in cc gezet. Boekhorst laat in een korte reactie weten later te zullen reageren. Als die reactie binnenkomt en een adequaat antwoord biedt op de gestelde vragen, zal de Edese Vos dat melden.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

5 reacties

 • Ik lees: “3. Dat voor privébewoning is gekozen is duidelijk. Maar de vraag was: waarom is bij de gunning gekozen voor privébewoning in plaats van horeca? Is de ‘publiekswaarde’ (er weer een theehuis van maken dat voor Edenaren toegankelijk is) een overweging geweest of niet?”.

  Hoezo: “er weer een theehuis van maken dat voor Edenaren toegankelijk is”? Ik meen dat het gebruik als theehuis ooit was voorbehouden aan de eigenaren van Hoekelum. En was dus, al of niet als theehuis, nooit toegankelijk voor het publiek.

  Ik vraag me ook af of een horeca-bestemmming wel zo’n goed idee is. Dat impliceert dat er bijbouw nodig is, want anders lijkt een rendabele exploitatie, gelet op de beschikbare ruimte , erg lastig. En tja, horeca blinkt doorgaans niet uit in zorgvuldig omgaan met historie. Verloedering van pand en omgeving ligt dan op de loer…

  • Klopt, in die zin is het altijd particulier geweest. Dat geldt voor de meeste landgoederen. Maar zo’n verkoop biedt wel een kans/gelegenheid om hier anders mee om te gaan. Waar het om gaat is dat de gemeente de in deze zaak gemaakte afwegingen en keuzes transparant maakt. Dan kan iedereen daar wat van vinden.

   Je stelling, zonder onderbouwing, dat horeca monumentale panden laat verloederen is nogal bijzonder. In Boerderij Hoekelum zit ook horeca die door bezoekers hoog wordt gewaardeerd en echts iets toevoegt aan de beleving van het landgoed.

   • Ho ho, ik stel nergens dat horeca monumentale panden laat verloederen. En dat in de vroegere kasteelboerderij op Hoekelum ook horeca zit die door bezoekers hoog wordt gewaardeerd en echt iets toevoegt aan de beleving van het landgoed is ook geen sterk betoog. Die horeca (kaasmakerij) is vooral op groepen gericht, die een gezellig onder elkaar willen zijn, en het programma van de kaasmakerij daar een goede inulling van vinden. De horeca waar ik op doel vind je meer op bijv. het Edese Museumplein: terrassen met (te) luide muziek.

   • Dat soort luidruchtige horeca is hier ook helemaal niet voorzien. De voorstellen die er waren betroffen een theehuis/theetuin en eventueel een intieme bruiloftslocatie. Er zijn veel monumenten waar horeca inzit wat prima is ingepast. Neem de lunchroom in kasteel Doorwerth, of de (meerdere) horecagelegenheden in het gerestaureerde paleis Het Loo.

   • Hoi Jan, volgens mij ben je al even niet meer op Landgoed Hoekelum geweest aangezien het hier niet om de kaasmakerij gaat, maar om de Koffiekamer in het gebouw (De Deel) ernaast met redelijk groot terras. Een druk bezochte plek door wandelaars en gezinnen (kindvriendelijke kaart) en zeker een aanrader om eens een bakkie te nuttigen!

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.