Edese Vos

Warmtebedrijf wil subsidie om Edese wijken aan te sluiten

warmtenet wijken ede uitbreiding
Uitbreiding van het warmtenet aan de Telefoonweg. Foto: Edese Vos.

Het College van B&W ondersteunt een subsidieaanvraag van het Warmtebedrijf Ede om vijf wijken in Ede en Bennekom op het warmtenet aan te sluiten.

Het betreft een aanvraag voor de nieuwe regeling Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Van 1 juni tot en met 16 december 2023 kunnen warmtebedrijven een subsidie aanvragen voor investeringen in warmte-infrastructuur, bedoeld om woningen van het gas af te halen. In deze pot zit 150 miljoen euro.

De subsidie is bedoeld voor de zogenaamde ‘onrendabele top’. Dat is het deel van een project dat zich niet terugverdient, dus het verschil tussen de investeringskosten en de exploitatie. Daarbij geldt dat de subsidie maximaal 45% van de ‘subsidiabele’ kosten is (de kosten die in aanmerking komen) en de subsidie per woning maximaal € 6.000 is.

Vorig jaar vroeg het warmtebedrijf een subsidie van 2 miljoen euro aan (1,7 miljoen bij de Provincie Gelderland en 3 ton bij de gemeente Ede) om nieuwe filters te installeren in twee biomassacentrales. Daar was toen de nodige ophef over omdat het uitstotende bedrijf dit zelf ook had kunnen betalen. De afgelopen jaren heeft het warmtebedrijf tientallen miljoenen aan subsidies aangevraagd én toegekend gekregen voor de uitbreiding van het Edese warmtenet en de drie biomassacentrales, terwijl het in private handen is.

Een marktaandeel van 43 procent

In een strategische overeenkomst die het Warmtebedrijf vorig jaar met de gemeente Ede sloot is bedongen dat het bedrijf tot en met 2024 met 10.000 ‘woningequivalenten’ (WEQ) kan uitbreiden. Samen met de bestaande 20.000 WEQ heeft het warmtebedrijf dan een aandeel van 43 procent in de Edese warmtevoorziening.

In de subsidievoorwaarden voor de nieuwe WIS-regeling staat dat de aanvragende partij moet aantonen dat alle benodigde ketenpartners en stakeholders vertegenwoordigd zijn. Dit zijn partijen die een belangrijke rol spelen in de keten van warmtelevering: van bron tot eindgebruiker. Dit moet worden aangetoond met bijvoorbeeld contracten, intentieverklaringen of samenwerkingsovereenkomsten.

Het college van B&W ondersteunt de aanvraag. Pim Steenbergen, woordvoerder van wethouder Arnold Versteeg die over energie gaat, verwijst hiervoor naar de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Transitievisie Warmte’ (voor een uitleg, zie dit artikel). “Het doel van de subsidie is om de aanleg van warmtenetten in Nederland te versnellen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelen van de overheid om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen.” Hoeveel subsidie er totaal wordt aangevraagd is volgens Steenbergen nog niet bekend.

In welke wijken komt het?

De Edese Vos vroeg uit om welke woonwijken het gaat. Het warmtenet wordt met deze subsidie uitgerold in de Bloemenbuurt, de Vogelbuurt, de Indische buurt en de Zeeheldenbuurt in Ede, en de wijk De Laar in Bennekom. Daarbij geldt voor inwoners de keuzevrijheid om wel of niet aan te sluiten. De gasleiding verdwijnt, maar je mag ook kiezen voor een eigen oplossing, mits deze net zo duurzaam is als het warmtenet. Dit wordt de ‘opt-out’ regeling genoemd.

edewijkenaardgasvrij
De plannen per wijk volgens de Transitievisie Warmte. Beeld: Gemeente Ede.

NASCHRIFT 17 juni 2024: Of het het Warmtebedrijf gaat lukken om voldoende draagvlak onder inwoners te krijgen voor de uitrol van het warmtenet is de vraag, zo blijkt uit een in april 2024 gehouden poll onder lezers van de Edese Vos.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.