Edese Vos

De week van Ede: Vandalen Pride-bankje opgepakt

Henri van Engelenhoven. Naderend onweer boven Ede
Foto van de week: Hendri van Engelenhoven. Naderend onweer boven Ede.

Het belangrijkste politiek-maatschappelijke nieuws van de afgelopen week in 7 punten, samengesteld door de redactie van de Edese Vos.

‘De week van Ede’ verschijnt in principe elke zaterdag, maar in drukke perioden of vakanties kan dit afwijken.

1. Regenboogbankje opnieuw beklad tijdens Ede Pride
Tijdens de Ede Pride werd een regenboogbankje, een symbool voor LHBTIQ+-acceptatie, voor inmiddels de vijfde keer beklad. De daders, twee mannen van 18 jaar uit Lunteren, zijn op heterdaad betrapt en gearresteerd. Dit voorval benadrukt de sociale en culturele uitdagingen waarmee de LHBTIQ+-gemeenschap geconfronteerd wordt en de noodzaak voor voortdurende dialoog en begrip.

2. Gemeenteraad discussieert over Spreidingswet
De gemeente Ede staat voor een uitdaging met de nieuwe Spreidingswet, die verplicht dat gemeenten een bepaald aantal asielzoekers opvangen. Ede moet zorgen voor 721 opvangplaatsen, inclusief speciale voorzieningen voor 61 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze wet heeft tot levendige discussies geleid in de gemeenteraad over de beste manieren om te voldoen aan deze normen, terwijl men zoekt naar geschikte en humane opvanglocaties binnen de gemeentegrenzen.

3. Werkzaamheden aan de N224 bij de Ginkel
Vanaf eind mei starten uitgebreide werkzaamheden aan de N224 ter hoogte van de Ginkel, die gedurende zeven weken voor aanzienlijke verkeershinder zullen zorgen. De verbeteringen omvatten de aanleg van een aparte oversteek voor voetgangers en fietsers en zijn bedoeld om de veiligheid en toegankelijkheid langs deze drukke route te verhogen.

4. Vertraging nieuwbouw Bennekom-West
De geplande ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Bennekom-West ondervindt vertraging. Oorzaak hiervan is geurhinder afkomstig van een nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie die eerst moet worden gerenoveerd. Deze vertraging heeft gevolgen voor de lokale woningmarkt en het wooncomfort in de regio, wat leidt tot frustraties bij potentiële bewoners en bouwbedrijven.

5. Bouw 87 appartementen Helden van de Heide van start
De bouw van 87 luxe appartementen op de locatie van de voormalige Elias Beeckmankazerne is gestart. Het project legt nadruk op duurzaamheid en integratie in het omringende heide- en boslandschap.

6. Verticale landbouw biedt kansen in Regio Foodvalley
In de Regio Foodvalley wordt verticale landbouw onderzocht als een nieuwe, duurzame manier van voedselproductie die minder grond gebruikt en potentieel heeft voor hogere opbrengsten. Dit project, geleid door de innovatieve start-up Milligreens, kan significante economische voordelen opleveren en de agrarische sector moderniseren.

7. Duurzaamheidsprijs Ede Doet voor buurttuin CHE
De Buurttuin bij de Christelijke Hogeschool Ede heeft de duurzaamheidsprijs van Ede Doet gewonnen. Dit initiatief, gelanceerd door de CHE, heeft als doel de banden tussen de hogeschool en de lokale gemeenschap te versterken. Het project biedt buurtbewoners en studenten de kans om samen te werken aan duurzame voedselproductie. Wethouder Jan Pieter van der Schans overhandigde een cheque van 1000 euro aan de initiatiefnemers, die dit geld zullen besteden aan de verdere ontwikkeling van de tuin.

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.