Edese Vos

De week van Ede: Asielopvang en ruzie op de Goudsberg

Huub Baar Zomerbries
Foto van de week: Huub Baar. Straattheater Zomerbries.

Het belangrijkste politiek-maatschappelijke nieuws van de afgelopen week in 7 punten, samengesteld door de redactie van de Edese Vos.

‘De week van Ede’ verschijnt in principe elke zaterdag, maar in drukke perioden of vakanties kan dit afwijken.

1. Gemeenteraad akkoord met opvang 721 asielzoekers 
De gemeenteraad van Ede stemde in met de opvang van 721 asielzoekers, in lijn met de Spreidingswet. Hoewel de nieuwe regering de wet wil intrekken, blijft Ede handelen volgens de geest van de wet. Amendementen om afspraken met omwonenden te waarborgen en asielzoekers snel naar werk te begeleiden werden aangenomen.

2. Houders stacaravans De Goudsberg woest op eigenaar
Houders van stacaravans op recreatiepark De Goudsberg zijn boos over plannen om hun huur te beëindigen en het park te vervangen door vakantiebungalows. Ze voelen zich misleid omdat de eigenaar nooit over deze plannen communiceerde. De gemeente kan weinig doen, maar de bewoners zijn van plan juridische stappen te ondernemen. De exploitant heeft aangegeven dat huidige huurders tot 2026 mogen blijven, maar dat het proces van vervanging onomkeerbaar is. Bewoners vrezen voor kapitaalvernietiging en zoeken naar manieren om hun belangen te verdedigen.

3. Ede krijgt mogelijk eerste islamitische middelbare school 
Al Amana, een koepel voor islamitisch onderwijs, wil de eerste islamitische middelbare school van Gelderland in Ede openen. Ouders hebben lang aangedrongen op deze school. Er zijn al voldoende leerkrachten beschikbaar en de aanvraag wordt beoordeeld door de Onderwijsinspectie. Al Amana is ook van plan basisscholen te openen in Arnhem, Nijmegen en Culemborg.

4. Gasaansluitingen mogelijk behouden vanwege netcongestie 
Gelderland overweegt gasaansluitingen te behouden vanwege een tekort aan elektriciteit voor woningbouw en bedrijfsaansluitingen. Provinciebestuurder Ans Mol benadrukt dat naast gas ook batterijen en warmtenetten mogelijke oplossingen zijn. De provincie wil de bouw van 80.000 woningen mogelijk maken, ondanks het volle energienet. Het overvolle energienet treft naar schatting de helft van de geplande woningbouwprojecten. Alternatieve oplossingen, zoals hybride warmtepompen, worden ook overwogen om de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen.

5. Emissieloos centrum uitgesteld naar 2030 
Het plan om Ede in 2026 emissieloos te maken, is uitgesteld naar 2030 vanwege een tekort aan laadpunten en voertuigen. Gemeentelijke aanbestedingen zullen emissiearme en -loze voertuigen stimuleren. GroenLinks en Mens & Milieu Ede wilden een eerdere invoering, maar de raad stemde in met het uitstel.

6. Lindebomen geven overlast, maar gemeente wil ze behouden 
Bewoners van de Edeseweg in Wekerom ervaren overlast van lindebomen, zoals wortelopdruk en vuil. Ondanks voorkeur voor kap onder bewoners, wil de gemeente de bomen behouden. Tijdens een informatiebijeenkomst werd besproken dat het rioolstelsel gecontroleerd en indien nodig aangepast zal worden.

7. Apothekers worstelen met landelijk medicijntekort 
Apothekers in Ede kampen dagelijks met medicijntekorten, veroorzaakt door internationale productieproblemen en het Nederlandse preferentiebeleid. Dit vraagt veel creativiteit en uitleg aan klanten. Ziekenhuis Gelderse Vallei stemt nauw af met artsen om alternatieven te vinden. De apothekers vragen om een overheidsoplossing voor de tekorten.

VIDEO: BINNENVELD

In het Binnenveld, waar het waterschap en meerdere natuurorganisaties actief zijn, vragen diverse ontwikkelingen de aandacht. Er is nog veel onduidelijk en dat baart de Edese SGP-fractie zorgen. Reden voor raadslid Gerrit Heij om schriftelijke vragen te stellen.

VIDEO: OTTERLO

De Edese gemeenteraad is bezig om samen met bewoners, bedrijven en organisaties een gebiedsprogramma voor Otterlo vast te stellen. Het gebiedsprogramma beschrijft de gewenste ontwikkeling van het dorp en haar omgeving tot 2040.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.