Edese Vos

De week van Ede: Lokaal mediafonds en bushaltes Ede-Centrum

Huub Baar BarberStation Ede
Foto van de week: Huub Baar. Ede heeft nu ook een Barberstation, een klassieke kapper voor 'gents only'.

Het belangrijkste politiek-maatschappelijke nieuws van de afgelopen week in 7 punten, samengesteld door de redactie van de Edese Vos.

‘De week van Ede’ verschijnt in principe elke zaterdag, maar in drukke perioden of vakanties kan dit afwijken.

1. Lokaal mediafonds Ede van start
Ede stelt €70.000 beschikbaar voor een lokaal mediafonds om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de journalistiek te versterken. Dit fonds zal kritische, betrouwbare en diepgaande journalistieke producties ondersteunen. Een externe beoordelingscommissie zal de subsidieaanvragen evalueren, waarbij voorkeur gegeven wordt aan projecten die transparantie en democratische waarden bevorderen.

2. Definitief afscheid voor John Berends
Na een onderzoek naar zijn gedrag en de daaruit voortvloeiende politieke druk vanuit de Provinciale Staten van Gelderland heeft John Berends besloten niet terug te keren als commissaris van de Koning. Dit volgt op een rapport waarin werd geconcludeerd dat er een gebrek aan empathie en zelfreflectie bij Berends was, wat zijn positie onhoudbaar maakte. Dit heeft geleid tot discussies over de vereiste eigenschappen en het gedrag van openbare bestuurders.

3. Rijkssubsidie voor wijk Doesburgerbroek
Het Rijk heeft €4,5 miljoen toegezegd voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Doesburgerbroek (Kernhem Noord) in Ede. Deze financiële injectie is bedoeld om de woningbouw te versnellen en betaalbare woonopties te bieden in een regio waar de vraag naar huisvesting hoog is. De subsidie zal worden ingezet voor de aanleg van infrastructuur en ecologische maatregelen, wat de bouw van de eerste 600 woningen zal ondersteunen.

4. Parkeerdruk Ede-Centrum te hoog, busverbinding moet beter
De parkeerdruk in het centrum van Ede is extreem hoog, wat leidt tot ongemak voor zowel bezoekers als lokale bewoners. De commissie bezwaarschriften heeft een breder parkeerbeleid aanbevolen om de parkeerdruk te verlagen. Er worden maatregelen overwogen zoals het verbeteren van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur, met als doel de afhankelijkheid van auto’s te verminderen en de toegankelijkheid van het centrum te vergroten. Echter, na de opening van het nieuwe station Ede-Wageningen zijn belangrijke haltes geschrapt en is de bereikbaarheid van het centrum verslechterd, wat heeft geleid tot ontevredenheid onder de inwoners. Zij roepen in een open brief op tot actie om de mobiliteit en toegankelijkheid voor alle inwoners te verbeteren.

5. Stikstofruimte voor bouwprojecten Ede
De gemeente Ede heeft stikstofruimte gekocht van een stoppende boerderij om de bouw van verschillende projecten mogelijk te maken, waaronder woningen en infrastructuur. Deze strategische aankoop zorgt ervoor dat 65% van de voormalige stikstofuitstoot ten goede komt aan natuurherstel, terwijl de resterende ruimte wordt gebruikt om essentiële bouwprojecten in de regio voort te zetten.

6. Nieuwe brandweerkazerne Peppelensteeg afgeblazen
De geplande nieuwe brandweerkazerne aan de Peppelensteeg is afgeblazen vanwege technische problemen met het bestaande bergbezinkbassin voor de opvang van overtollig rioolwater, dat niet aangepast of overkluisd kan worden. Dit besluit dwingt de gemeente om alternatieve locaties te overwegen, terwijl de huidige kazerne dringend onderhoud en uitbreiding vereist om aan de veiligheidsnormen te voldoen.

7. Stadspas voor minima ook in Ede
De gemeente Ede overweegt de introductie van een stadspas voor inwoners met een klein budget, vergelijkbaar met de Gelrepas in Arnhem. Deze pas zou gebruikt kunnen worden voor het betalen van sport, cultuur en educatieve activiteiten, wat bijdraagt aan sociale inclusie en gelijke kansen voor alle burgers.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

1 reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.