Edese Vos

De week van Ede: Boze brandweer en Perspectiefnota

Paul Klein Jonge Steenmarters op het wandelpad
Foto van de week: Paul Klein. Jonge steenmarters op het wandelpad.

Het belangrijkste politiek-maatschappelijke nieuws van de afgelopen week in 7 punten, samengesteld door de redactie van de Edese Vos.

‘De week van Ede’ verschijnt in principe elke zaterdag, maar in drukke perioden of vakanties kan dit afwijken.

1. Raad en brandweer boos om gang van zaken kazerne Stadspoort
De gemeenteraad van Ede is boos over de geplande sluiting van de Stadspoortkazerne zonder dat er zicht is op een nieuwe locatie. De beoogde locatie aan de Peppelensteeg bleek ongeschikt door technische problemen. De vrijwillige brandweer noemt de sluiting onverantwoord en vraagt om beide kazernes open te houden tot een nieuwe plek is gevonden. Het besluit werd gepubliceerd zonder overleg met de raad, wat voor onrust zorgt.

2. Gemeenteraad behandelt perspectiefnota: veel investeringen zorgen dat de algemene reserve opbrandt
De gemeenteraad van Ede bespreekt eind juni en begin juli de perspectiefnota 2025-2028, met een totale begroting van 450 miljoen euro. Hoewel er veel geïnvesteerd wordt, blijft er naar verwachting slechts 5 miljoen euro over in de algemene reserve. Er zijn met name zorgen over de haalbaarheid van grote projecten en investeringen, zoals het nieuwe zwembad en de ambities voor het World Food Center. Partijen pleiten voor flexibel bijsturen en aandacht voor maatschappelijke voorzieningen, jeugdzorg en de woningvoorraad.

3. SGP Ede wil gelijk speelveld bij opkoop stikstofruimte
De SGP steunt het opkopen van stikstofruimte door de gemeente Ede, maar benadrukt dat dit eerlijk en transparant moet gebeuren. De partij wil weten waarom de herkomst van de stikstofruimte geheim blijft en hoeveel stikstofuitstoot de gemeente moet verminderen. De SGP wil bovendien dat boeren niet gedwongen worden te stoppen, maar dat het om vrijwillige verkopen gaat.

4. Grootschalige werkzaamheden aan Edese elektriciteitsnet
Netbeheerder Liander begint in juli met werkzaamheden aan het elektriciteitsstation in het noorden van Ede om de toegenomen vraag aan te kunnen. Dit is nodig voor de bouw van 2700 nieuwe woningen. Wandelaars en fietsers moeten tot eind 2026 rekening houden met afsluitingen en omleidingen. De werkzaamheden omvatten onder andere het ondergronds leggen van stroomkabels en het verwijderen van hoogspanningsmasten.

5. Gemeenteraad positief over plan voor Stationsweg 124a, wel zorgen over Keetmolen
De gemeenteraad van Ede zal het bestemmingsplan voor herontwikkeling van het voormalige autobedrijf aan de Stationsweg 124a waarschijnlijk goedkeuren, ondanks zorgen over de windvang van de Keetmolen. De VVD vindt de plannen niet beslisrijp en vraagt om een evenwichtiger woningverdeling. Wethouder De Pater verzekert dat de molenbiotoop niet achteruit zal gaan en benadrukt het behoud van cultuurhistorie.

6. Verhalen van 15.500 Stolpersteine verzameld in een app
De verhalen achter 15.500 Stolpersteine in Nederland en België zijn nu via een app beschikbaar. Deze gedenkstenen herinneren aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de gemeente Ede liggen Stolpersteine in Ede, Bennekom en Otterlo. Gebruikers kunnen informatie en foto’s toevoegen om de database levendig te houden. De app is ontwikkeld door zes ICT-studenten van de Fontys Hogeschool en Stichting 18 September.

7. Stadspark Ede krijgt meer vorm
Het stadspark in Ede wordt opgeknapt om het aantrekkelijker te maken voor bewoners. Wandelpaden worden verplaatst naar het midden van het park en er komt een verbindingsroute langs kunstwerken en monumenten. Rondom het Raadhuis komt meer groen en gevarieerde beplanting. Regenwaterproblemen worden natuurlijk opgelost. De opknapbeurt gebeurt in fasen; het tweede deel start in 2025.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.