Edese Vos

De week van Ede: Vaccinaties, Pico Bellopad en bekalking

stingerbol natasja turk
Foto van de week: Natasja Turk. De Stingerbol.

Het belangrijkste politiek-maatschappelijke nieuws van de afgelopen week in 7 punten, samengesteld door de redactie van de Edese Vos.

‘De week van Ede’ is op proef. Laat in een reactie onder het artikel weten of een dergelijk nieuwsoverzicht toegevoegde waarde voor je heeft of niet. Je kunt ons ook een mailtje sturen.

 1. Vaccinatiegraad in Edese buitendorpen:
  De vaccinatiegraad in de buitendorpen van Ede is zorgwekkend laag, met slechts 49% van de zuigelingen gevaccineerd. Dit percentage ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde van 90%. VVD-fractievoorzitter Bart Omlo benadrukt het belang van het verhogen van de vaccinatiegraad en pleit voor meer voorlichting. Discussies over vaccinatie zijn mede beïnvloed door corona. Er is een voorstel om kerkgenootschappen bij de voorlichting te betrekken, terwijl anderen dit zien als een overheidsverantwoordelijkheid.
 2. Pico Bellopad in Ede:
  Het CDA uit zorgen over de veiligheid van het Pico Bellopad, een gecombineerde autoweg en fietspad tussen Ede en Wageningen. Er zijn klachten over de minimale bebording en het vaak te harde rijden tussen de drempels. Het Edese college meent dat extra bebording niet nodig is en verwacht dat de situatie verbetert zodra de fietsroute volledig is gerealiseerd. Er zijn ook plannen om de parkeersituatie aan de Kerkhoflaan te verbeteren en bewoners meer te informeren.
 3. Bekalking van het Edese Bos:
  De gemeente Ede plant het volledige Edese bos te bekalken om bodemverzuring tegen te gaan en natuurherstel te bevorderen. Eerder succesvolle bekalking van de Ginkelse heide leidt tot deze uitbreiding. De gemeente bespreekt de omvang van de bekalking met de provincie Gelderland, gezien het urgente karakter van het project. Natuurherstelmaatregelen omvatten ook het verwijderen van exoten, omvorming van naaldbos naar loofbos, en verbetering van het hydrologisch systeem, met als doel de biodiversiteit te verhogen en de effecten van verdroging en verzuring tegen te gaan.
 4. Wijkagent ondergedoken na dreiging van stalker:
  Een wijkagent in Ede is ondergedoken na het ontvangen van dreigende berichten van een stalker. De stalker, een 26-jarige man uit Ede, begon met het sturen van liefdesbrieven die later dreigend werden. De man is bekend bij de agent vanwege een eerdere psychotische episode. Hij weigert te communiceren met de rechtbank en is gestopt met zijn medicatie. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van twee maanden en een vijfjarig contactverbod.
 5. Strenge controle op aannemer in natuurgebied De Ginkel:
  De gemeente Ede gaat streng controleren op de werkzaamheden van de Barneveldse aannemer Vink Aannemingsmaatschappij in natuurgebied De Ginkel. Dit volgt na eerdere ophef over het bedrijf dat beschuldigd werd van het gebruik van vervuilde grond. De gemeente bevestigt dat er bij de aanleg van een parkeerplaats extra zand gebruikt wordt en zal alle leveringen nauwkeurig controleren.
 6. Spreidingswet vraagt Ede om meer asielzoekersopvang:
  Als de spreidingswet wordt aangenomen, moet de gemeente Ede volgend jaar 721 opvangplekken voor asielzoekers regelen. Dit is meer dan het huidige aantal en vereist uitbreiding of afspraken met andere gemeenten in Gelderland. De spreidingswet, bedoeld om de druk op opvanglocaties zoals Ter Apel te verminderen, wordt waarschijnlijk aangenomen met steun van de VVD in de Eerste Kamer.
 7. Daling in gewelds- en zedenmisdrijven in Ede:
  Het aantal meldingen van gewelds- en zedenmisdrijven in Ede is gedaald van 392 naar 355 in het afgelopen jaar. Dit aantal is lager dan het landelijk gemiddelde. Er is een afname in mishandelingen en bedreigingen, terwijl zedendelicten licht zijn gedaald. De algemene criminaliteitscijfers in Ede zijn ook gedaald.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

11 reacties

 • Goed initiatief! Lekker overzichtelijk.

  En zou een mooie titel voor een tv programma kunnen zijn. Oh wacht… 🙂 #eenweekede

 • Zeven dagen, zeven onderwerpen – die beschreven worden in hooguit 10 zinnen – zijn zeker een toegevoegde waarde voor de Edese Vos.

 • Heel fijn. In nog geen vijf minuten ben je redelijk op de hoogte wat er speelt in Ede. En wie weet kunnen er linkjes toegevoegd worden als er meer info beschikbaar is?

 • Dit overzicht is prima. De onderwerpen mogen wel iets gedetailleerder. Bv er moeten 721 plekken voor asielzoekers geregeld worden volgend jaar. Maar hoeveel zijn er nu? (dus hoeveel moeten erbij?)

  OF gaat Ede VINK controleren op het zand wat (niet) nodig is bij de verbouwing van Zuid-Ginkel?

  OF bekalken Edese bos. In hoeverre is verwijderen exoten of ombouwen van naald- naar loofbos ook essentieel? En aangezien dit gevolgbestrijding is: welke moeite wordt gedaan om uitstoot te verminderen?

  • De focus van de Edese Vos is onderzoeksjournalistiek en dus (bewust) geen dagelijkse nieuwsvoorziening. In een weekoverzicht kunnen we het belangrijkste nieuws signaleren, maar het heeft ook een beperking, namelijk dat we niet op die 7 onderwerpen kunnen gaan rechercheren, dat zou de aandacht wegtrekken van onze onderzoeksdossiers. Hoewel de vragen die je opwerpt zonder meer nuttig en interessant zijn, is dat dus een beperking.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.