Edese Vos

Wel de woorden gehad, maar niet de daden gedaan

cda 2023 1500
De woestijntijd van het CDA. Beeld: Edese Vos.

Drinkt men komende Heideweek Korenwolf witbier in Ede? Of is dat dan net zo zeldzaam als de bijna uitgestorven korenwolf of de kiezer die op het CDA stemt?

Zal het in de naam liggen, dat veel CDA-bestuurders overstappen naar de BBB? Wie A zegt, moet ook B zeggen, zoiets. Het gaat wat hakkelend, maar inhoudelijk past het blijkbaar. Het CDA legde de conservatieve bal voor, de BBB schiet hem erin.

Tien jaar geleden stopte CDA-staatssecretaris Bleker het verbinden van natuurgebieden. Verbinding is belangrijk zodat dieren en planten op kunnen schuiven, als het ergens te heet, te koud, te nat of te droog wordt. De problemen van nu zijn al lang voorspeld. De korenwolf zou elf gekoppelde leefgebieden krijgen. Dat zijn vier halve geworden, losstaand van elkaar. Net zolang beuken tot je niet meer weet wat waardevol is. De Limburgse BBB wil dat knaagdier nu definitief begraven.

In 2016 zegde ik mijn +/- 25-jarig CDA-lidmaatschap op, zes jaar na het beruchte CDA-congres over gedoogsteun van de PVV. Het CDA veranderde niet. Het kletste over ‘fatsoen en waarden’. Maar welk fatsoen en welke waarden? Elke partij heeft waarden en een portie fatsoen.

Dreigt het CDA uit te sterven?

De partij verbleekte als koraal in te warm zeewater. Waar kun je terecht met christendemocratische politieke uitgangspunten? Het beleid is aan liberalen en conservatieven. Politieke stromingen die met een koloniale houding tegenover de schepping staan. Die van uitbuiting en zich niet willen laten begrenzen onder het mom van ‘zo is het altijd geweest’ (terwijl dat niet zo is). Stromingen die niet in staat zijn een scheppende richting van samen leven te wijzen, want ze zijn gericht op het ik. Het afleggen van grenzen (liberaal) of het vasthouden aan niet-democratische machten (conservatief, de sterke man, afzetten tegen het zwakke), het bouwt de samenleving niet op.

Onlangs werd onze waarschijnlijk laatste CDA-burgemeester herbenoemd. Een laatste stuiptrekking van deze lokale CDA-afdeling, als slechts vijfde partij in Ede? Zoals de korenwolf uitsterft, geldt dat het CDA. Wel de woorden gehad, maar niet de daden gedaan. Zichzelf verloren in het besturen zonder op de uitkijk te staan, zonder vergezichten te zien, zonder de weg te wijzen. Maar toch. Misschien verschijnt er boven die gortdroge woestijn nog een wolkje, zo groot als de hand van een man.

In verwachting leven is ook een kunst.

NASCHRIFT: Onder ‘opinie en debat’ worden bijdragen geplaatst die tot doel hebben het maatschappelijk gesprek te voeden. Dat kunnen duidingen of recensies zijn, maar ook columns zoals deze waarin auteurs hun eigen zienswijze geven. Dit zijn geen standpunten namens de Edese Vos.

Avatar van Nando Eskes

Nando Eskes

Online uitgever en opiniemaker. Leest stapels kranten bij klassieke muziek. Zakelijk verantwoordelijke bij de Edese Vos. Legt zich toe op onderzoek en analyse van de Edese politiek, economie en duurzaamheid.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.