Edese Vos

Tandarts Eijsbouts noemt datalek ‘een onfortuinlijk incident’

prive administratie rierink
Privé-informatie van patiënten en medewerkers lag voor het oprapen. Foto: Edese Vos.

Hij is er erg ongelukkig mee, tandarts Lars Eijsbouts van Glansryck Tandheelkunde in Ede. Door een fout kwamen de privégegevens van patiënten en medewerkers van zijn voorganger, Rierink Tandartsen, op straat te liggen.

Op een heel ongelukkig moment ook nog, bij de start van de nieuwe tandheelkundige praktijk die hij samen met twee compagnons, praktijkmanager Willeke Jansen en vastgoedondernemer Marco van Kesteren, aan de Achterdoelen opende. Hij onderbreekt nu zijn vakantie om de Edese Vos te woord te staan.

Hoe kon dit nou toch gebeuren?

“De exacte toedracht weet ik niet, want ik was er niet bij. Voor mij was het ook een verrassing. Een schoonmaker die hielp bij de verhuizing heeft op eigen initiatief twee containers aan de straat gezet.”

Bijzonder. Zonder dat iemand daar opdracht voor had gegeven?

“Inderdaad, wij hebben daar natuurlijk geen opdracht voor gegeven.”

Dus een schoonmaker zet op eigen houtje twee open containers met administratie gewoon buiten aan de straat. En er gaat dan geen lampje branden van: ‘Hé, is dit wel de bedoeling? Kan ik dit niet beter even checken?’

“Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van die persoon kijken. In de containers zat ook afval. Maar wat overduidelijk is: er zijn dus documenten met persoonsgegevens op straat beland. En dat vind ik heel vervelend.”

Wanneer is het precies gebeurd?

“Dat weet ik niet. Ik heb gevraagd hoe lang die containers buiten hebben gestaan. Mijn collega zou dat uitzoeken, maar dat heb ik nog niet teruggehoord.”

Weet u wat er in die containers zat?

“Nee. Ik was die week nog aan het werk als tandarts en ben niet aan de Bergstraat geweest om zelf dingen in te pakken. Bij de verhuizing hebben we hulp gehad.”

En daar was geen toezicht op?

“De reden dat ik samen met anderen een praktijk heb overgenomen is juist dat ik dan alle niet-tandheelkundige zaken kan overlaten aan anderen en me kan concentreren op de kwaliteit van de zorg. Wat ik hiervan heb geleerd is dat dingen die je uit handen geeft heel anders kunnen lopen en dat ik in de toekomst kritischer moet zijn.”

glansryck verhuisbericht
Het verhuisbericht van Glansryck op de voordeur van Villa de Sterrenberg. Foto: Edese Vos.

Over kwaliteit gesproken… toen ik Glansryck belde en vroeg of ze contact met u hadden gezocht, wilde de receptioniste daar geen antwoord op geven en verbrak ze de verbinding.

“Als u al een aantal keer heeft gebeld, en zij niet weet hoe ze u verder van dienst kan zijn, dan snap ik haar reactie wel.”

Doet ze dat ook bij patiënten die vaker bellen?

“Normaal gesproken is ze altijd heel vriendelijk en correct naar patiënten toe. U bent geen patiënt en bleef bellen, terwijl ze u niet kon helpen. Ik heb u in ieder geval meteen opgebeld toen ik het hoorde.”

Toelichting Edese Vos: Er is 3x met de praktijk gebeld. Op maandagochtend om de situatie te melden en wederhoor toe te passen op de toedracht. Ik heb gevraagd of ik de tandarts-eigenaar te spreken kon krijgen, maar deze werd afgeschermd vanwege zijn vakantie. Ik ontving de toezegging dat iemand anders mij in de loop van de middag zou bellen. Er kwam echter geen telefoontje. Daarom is eind van de middag nogmaals gebeld. De receptioniste stelde dat de Edese Vos een schriftelijke verklaring zou hebben ontvangen via de curator, maar deze is niet ontvangen. De curator is uiteraard geen spreekbuis voor de praktijk en liet ons dat ook weten.

Op dinsdagochtend is voor de laatste maal gebeld met nogmaals het verzoek of de tandarts-eigenaar zelf de zaak wilde ophelderen, het is immers zijn bedrijf en zijn verantwoordelijkheid. Toen ik de receptioniste vroeg of hij wel meteen geïnformeerd was op die bewuste maandagochtend, deelde ze mee dat ze “geen zin in dit gesprek” had en verbrak de verbinding. De tandarts belde dinsdag halverwege de middag alsnog zelf terug, naar eigen zeggen omdat hij zich zorgen maakte over mogelijke reputatieschade. Hij bevestigde dat hij pas kort voor ons gesprek door zijn receptioniste over de zaak was geïnformeerd. Heel pro-actief reageerde Glansryck dus niet op het door de Edese Vos geconstateerde datalek.

Er is ook wel wat aan de hand. Een datalek hoort binnen 72 uur gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft die melding al plaatsgevonden?

“Ja, dat is gemeld. Onze jurist pakt dit verder op. Nogmaals: het is een onfortuinlijk incident. Laten we hopen dat er geen schade is voor de mensen wiens informatie op straat heeft gestaan. Ik hoop dat alles goed komt. We gaan in ieder geval ons best doen om het zo correct mogelijk af te handelen.”

De Edese Vos heeft navraag gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens of deze melding is binnengekomen en zo ja wanneer. De woordvoerder van de AP wilde hier met oog op “de vertrouwelijkheid van informatie” niets over zeggen.

Toch fijn dat u nog even terug kon bellen.

“Ja, ik wil natuurlijk niet dat we in een slecht daglicht komen te staan. Nu we de praktijk van Rierink hebben overgenomen, willen we een goede start kunnen maken. Ik vind het heel belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn.”

De tekst van dit artikel is aan Lars Eijsbouts voorgelegd voor een reguliere check op feiten en citaten. Niet alle door de tandarts gewenste wijzigingen zijn doorgevoerd. Hier is een redelijke journalistieke afweging in gemaakt. We zijn immers geen PR-bureau voor tandartspraktijken.

Avatar van Marc van der Woude

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

1 reactie

  • Met interesse volg ik de Edese vos. De ene “casus” roept bij mij verbazing op, de andere vind ik lichtelijk sneu. Kun je het mensen aanrekenen dat zij slachtoffer zijn van een/hun stoornis die hoogmoedswaazin heet? Over naar deze kwestie. Tandarts Lars Eijsbouts treft m.i. geen blaam, is feitelijk zelf slachtoffer door toedoen van andermens ondoordachte handelen. Tandarts Lars heeft zijn hoofd niet in het zand gestoken en heeft daar waar nodig/noodzakelijk actie ondernomen. Een eerlijk en openhartig gesprek aangaan met o.a. de Edese vos is te waarderen, daar kunnen de meeste “onderwerpen van gesprek” iets van leren.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.