Edese Vos

Nieuwe baan voor Leon Meijer in Den Haag: aanjager jeugdzorg

den haag michael fousert
Leon Meijer gaat naar Den Haag. Foto: Michael Fousert.

Oud-wethouder Leon Meijer van Ede heeft een nieuwe baan. Hij gaat voor de Rijksoverheid werken als ‘bestuurlijk aanjager afbouw gesloten jeugdhulp’ en voor jongeren die niet meer thuis wonen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS), tevens partijgenoot bij de ChristenUnie, heeft Meijer aangesteld als ‘bestuurlijk aanjager voor de transformatie van de Jeugdzorg+ en de residentiële jeugdhulp.’ Deze benoeming is mede namens de VNG en Jeugdzorg Nederland. Hiermee wil het ministerie een volgende stap zetten in de landelijke regie voor de af- en ombouw van gesloten jeugdhulplocaties.

“We streven ernaar dat kinderen zo veel mogelijk thuis opgroeien. De gesloten jeugdhulp wordt afgebouwd, in plaats daarvan ontvangen steeds meer kinderen jeugdhulp in kleinschalige woonvormen of ambulante (specialistische) jeugdzorg,” aldus een persbericht van het Ministerie van VWS. “Meijer geeft als aanjager invulling aan de noodzaak voor stevige landelijke regie op deze beweging.”

De afgelopen jaren was Meijer vanuit de VNG al nauw betrokken bij het opstellen van de Hervormingsagenda Jeugd. Hij is vandaag met zijn nieuwe baan begonnen. Om de landelijke sturing te versterken, brengt Meijer in kaart wat betrokken partijen nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om wetgeving, financiering en ondersteuning. Ook gaat hij in de regio met gemeenten en aanbieders aan de slag om de af- en ombouw in de regio te realiseren.

“Als aanjager is Meijer verbindend tussen alle betrokken partijen in de regio en op nationaal niveau. Hij gaat met gemeenten en jeugdhulpaanbieders optrekken, om te zorgen dat deze partijen voldoende in staat zijn om de residentiële jeugdhulp af te bouwen en passende alternatieven op te bouwen. Dit moet leiden tot een landelijk dekkend zorgaanbod waarbij de meest kwetsbare kinderen passende en zo nabij mogelijke hulp ontvangen,” aldus het persbericht.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

1 reactie

  • Heel bijzonder om na twee jaar af te treden als wethouder (voor de CU) om vervolgens een mooi baantje in de schoot geworpen te krijgen bij de Rijksoverheid. Hij is net op tijd want over paar maanden wordt de CU staatssecretaris afgevoerd. Vinden ze het nog gek dat half Nederland een proteststem uitbrengt. Krijg plaatsvervangende schaamte als ik het lees. Hoop dat hij het wel beter doet als bij dat WFE gebeuren.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.