Edese Vos

De week van Ede: Nasleep van een gijzeling

Louiz Prinsen Binnenveld
Foto van de week: Louiz Prinsen. Vogelaars in het Binnenveld hebben de zeldzame Poelruiter gespot.

Het belangrijkste politiek-maatschappelijke nieuws van de afgelopen week in 7 punten, samengesteld door de redactie van de Edese Vos.

‘De week van Ede’ verschijnt in principe elke zaterdag, maar in drukke perioden of vakanties kan dit afwijken.

 1. Gijzelnemer had psychische problemen
  De man die vier medewerkers van café Petticoat in Ede gijzelde kampte met ernstige psychische problemen en bevond zich in een uitzichtloze situatie. Zijn advocaten melden dat hij lang op zoek was naar geschikte hulp. De man werd eerder veroordeeld tot een gedeeltelijk voorwaardelijke celstraf en moest zich melden bij de reclassering en een psychiatrische behandeling ondergaan. Na de gijzeling, waarbij hij dreigde met messen en explosieven (die hij niet bezat), werd besloten hem minstens veertien dagen vast te houden voor verder onderzoek naar zijn mentale toestand.
 2. Doorbraak in gijzeling Ede door fastfood
  Politieonderhandelaars speelden een cruciale rol in de vreedzame afloop van de gijzeling in Ede. Een sleutelmoment was toen fastfood, geleverd door een robot, gebruikt werd om de gijzelaar te beïnvloeden. Dit leidde tot de vrijlating van de gijzelaars en uiteindelijk tot de overgave van de gijzelnemer. De onderhandelaars benadrukten het belang van geduld, het opbouwen van vertrouwen met de gijzelnemer en het minimaliseren van het gebruik van geweld.
 3. Digitale volkswoede door desinformatie op sociale media
  Na de gijzeling in Ede werd een onschuldige man uit Kesteren ten onrechte geassocieerd met het incident via sociale media, wat resulteerde in bedreigingen. De politie heeft contact opgenomen met de persoon die de onjuiste beschuldiging verspreidde, die zijn excuses aanbood. Ook Bart Kemp, voormalig leider van boerenactiegroep Agractie, verspreidde onjuiste informatie over de gijzelnemer in Ede, suggererend dat het om asielzoekers ging. Hij heeft zijn excuses aangeboden en de tweets verwijderd, erkennend dat zijn actie ondoordacht was en niet had moeten gebeuren.
 4. Gedupeerde ondernemers gijzeling krijgen geen compensatie
  Ondernemers in Ede Centrum die schade leden door de gijzeling in café Petticoat krijgen geen financiële compensatie van de gemeente. Ze worden wel ondersteund met een verklaring voor de verzekering om mogelijk een deel van het verlies terug te krijgen.
 5. Misstanden op zorgboerderij Wekerom
  De klachtencommissie Landbouw en Zorg heeft de misstanden op zorgboerderij United Souls in Wekerom als zeer ernstig, verwerpelijk en schandelijk bestempeld. De kritiek richtte zich op het feit dat de eigenaresse haar eigen geloof boven de zorg voor de kinderen stelde, wat ongepast en schadelijk werd bevonden. Er volgt nog een onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 6. Aardgasvrij Ede: draagvlak moet beter
  De gemeente Ede wil dat er uiterlijk in 2050 een aardgasvrije warmtevoorziening is. Een evaluatie van de Transitievisie Warmte wijst uit dat er meer werk verzet moet worden om dit doel te bereiken, ondanks een positieve waardering voor de tot nu toe geleverde inspanningen. Omdat draagvlak cruciaal is wordt er ingezet op een grotere betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de warmtetransitie.
 7. Boek over schaapherders van Ede
  Lillian Jeziorski schreef een boek over de schaapherders Henk en Aart van den Brandhof, waarin zij het dagelijkse leven en de uitdagingen van het beroep in beeld brengt. Het boek, dat een diepgaande blik werpt op het herdersvak, omvat een selectie uit duizenden foto’s en zal eind mei verschijnen.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.