Edese Vos

Een winterfonds: waarom is Ede er zo opvallend laat mee?

ray hennessy fox winterfonds
Een vos in de winterse kou. Foto: Ray Hennesy.

De gemeente Ede liet deze week weten dat er een winterfonds komt om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties te helpen met de stijgende energiekosten. Maar dit geld was al maanden beschikbaar.

Begin november besloten de Provinciale Staten van Gelderland om met spoed 10 miljoen euro in een winterfonds te storten. Bedoeld om maatschappelijke en publieke voorzieningen zoals zwembaden, kerken, culturele centra en wijkcentra te helpen bij de torenhoge energierekeningen. Een deel van het fonds was ook bestemd voor midden- en kleinbedrijf dat anders deze winter zou zijn omgevallen.

Het geld bleef de hele winter liggen

Gemeenten konden hier naar rato van het aantal inwoners een aanvraag op doen. Ede deed dit ook en ontving € 571.500. Maar ondanks de urgentie bleef dit geld de hele winter in de gemeentelijke organisatie liggen.

Ook in andere gemeenten gebeurde dit. Op 1 februari meldde journalistiek platform Ien dat de gemeente Nijmegen toen al twee maanden op geld uit het Gelders Winterfonds zat dat maar niet werd uitgekeerd. Toen daarover in de gemeenteraad bij de wethouder werd gereclameerd, bleek dat BV’s niet in aanmerking kwamen voor dat geld, zzp’ers en vof’s wel. Het gemeentebestuur in Nijmegen gaf er dus een geheel eigen draai aan.

De winter is nu, ondanks de sneeuwbuien van deze week, zo goed als voorbij. Opmerkelijk dus dat Ede pas gisteren bekend maakte een winterfonds te willen starten met dat provinciegeld. Ede houdt zich wel aan de opzet van het Gelders Winterfonds en keert dus ook gewoon aan BV’s uit. Er is € 400.000 voor maatschappelijke organisaties en € 171.500 voor ondernemers. Ondernemers en organisaties moeten aan kunnen tonen dat hun energiekosten deze winter (november 2022-maart 2023) substantieel hoger waren dan de voorgaande winter (november 2021-maart 2022) en dat zij zonder tegemoetkoming “in hun voortbestaan worden bedreigd.”

Haast met uitkeren lijkt de gemeente Ede nog steeds niet te hebben, want “de complete subsidieregeling en het aanvraagproces zal binnenkort gepubliceerd worden,” aldus het persbericht dat de gemeente liet uitgaan. Er kan op dit moment dus nog niets worden aangevraagd, al geeft de gemeente aan dat “ondernemers wel actief worden benaderd.”

Een plakje cake na de begrafenis?

Aanleiding voor de Edese Vos om de Gemeente Ede hierover toch even aan de tand te voelen. De antwoorden zijn van de bestuurswoordvoerder van wethouder Peter de Pater.

Waarom komt de gemeente nu nog met dit winterfonds, terwijl het geld al vóór de winter door de provincie ter beschikking was gesteld? Het idee was toch juist om ondernemers en sportclubs door de winter te helpen, zodat ze niet zouden omvallen? Nu is het een beetje een appeltje na de dorst, of een plakje cake na de begrafenis.

“We hadden daar twee redenen voor. De eerste reden is dat we het echt goed moesten optuigen. Er zijn ook gemeenten die er een regeling van hebben gemaakt alleen voor sportverenigingen of alleen voor bedrijven. Wij wilden met een goede regeling komen die voor veel mensen geldt. Iedereen die echt hoge energielasten heeft willen we kunnen helpen. Dan ben je iets langer bezig.”

Gemeenten kunnen dus zelf bepalen hoe en aan wie ze dat geld uitkeren?

“Er waren een aantal voorwaarden, maar in principe waren de gemeenten zelf aan zet om een regeling op te stellen. De tweede reden is dat het echt een regeling is met terugwerkende kracht. Dus we vragen de ondernemers en instellingen om te laten zien dat hun energielasten gestegen zijn in vergelijking met het voorgaande jaar. Zodat je alleen de mensen helpt die ook aan kunnen tonen dat hun energielasten gestegen zijn.”

Dus hier heeft de gemeente gekozen voor zorgvuldigheid, of misschien een eenvoudiger administratieve afwikkeling, boven noodhulp aan ondernemers en clubs die misschien de rekening acuut niet konden betalen? Dat is toch het verhaal?

“Ja exact, dat is de afweging geweest. Dat we het fonds echt goed kunnen inzetten in plaats van een algemene regeling heel snel optuigen. Anders krijg je toch dat de eerste de beste komt en dat is niet eerlijk. Ik realiseer me dat dit wat vreemd klinkt, dat hadden wij zelf ook wel een beetje. Maar ja. Wij zeggen nu: we helpen de organisaties de winter door.”

Je bedoelt de winter af te ronden, want de winter is al bijna voorbij.

“Ja, de winter af te ronden.”

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.