Edese Vos

De strijd om de wolf hoeft geen strijd te zijn

wolf ede m zonderling
De wolf. Foto: M. Zonderling.

Het is een gepolariseerd debat: ‘links’ is vóór de wolf en ‘rechts’ is tegen. Althans, zo lijkt het. En dan worden er in de Edese gemeenteraad ook nog twee verschillende moties ingediend: de ene benadrukt preventie, de andere ruimte voor bejaging. De Edese Vos belde met de twee indieners.

Freek Jan Koekoek, raadslid voor D66, diende de ene motie in, Melvin Hazeleger van de SGP de andere. Koekoek gaf zijn perspectief al in een opiniestuk op de Edese Vos. De moties zijn op 7 maart in stemming gebracht en tweederde van de Edese raad blijkt nu voor een ‘actief beheer’ (lees: bejaging) van de wolf te zijn.

Maar aangezien de gemeente Ede niet over deze kwestie gaat – die ligt bij Europa en de provincie – en het huidige beleid de wolf nog steeds beschermt, speculeert de aangenomen motie vooral op een toekomstige beleidsverandering waarin ‘actief beheer’ mogelijk zou moeten worden.

Het verhaal van twee moties

“De motie van SGP en CDA richt zich alleen op maatregelen voor de eigen terreinen van de gemeente Ede,” zegt Freek Jan Koekoek hierover. “Op die terreinen zijn al preventieve maatregelen genomen door de schaapherders. En andere maatregelen zoals jagen lijken me hier, in de natuur, een slecht idee.”

“De preventieve maatregelen waar ik zelf (met MME en GL) in mijn motie voor heb gepleit richten zich juist op veehouders. Zij hebben de sleutel in handen voor een co-existentie van wolf en mens. Deze motie kreeg helaas geen steun en werd overbodig gevonden. Naar mijn indruk deinsden partijen als CDA, SGP en GB terug voor een signaal aan veehouders om in actie te komen.”

“Wij zijn zeker niet tegen wolfwerende maatregelen,” zegt Melvin Hazeleger. “Er zijn al best veel preventiebijeenkomsten en natuurorganisaties springen ook bij.” Hij erkent dat er nog te weinig schapenhouders preventieve maatregelen hebben genomen. “Maar er is ook te weinig budget om die investeringen te doen. Dit zijn vaak hobbyhouders die weinig geld verdienen.”

In het buitengebied van Ede is een toenemende zorg over de wolf. De aanvallen op dieren – begin deze week werden in Harskamp drie Shetlandpony’s vreselijk toegetakeld – roepen emoties op. Inwoners van De Valk stuurden de gemeenteraad enkele weken geleden een brief waarin ze om actie vragen. Het is een complexe kwestie waar veel aspecten aan zitten.

“Het is echt niet zo dat wij voor rücksichtslos afknallen zijn.”

“Ik sta zeker open voor alle kanten van het verhaal,” zegt Hazeleger. “Het is echt niet zo dat wij maar voor rücksichtslos afknallen zijn. We hebben alleen sterke bedenkingen of we er zonder actief beheer wel uit gaan komen. Dat zeggen onze natuurbeheerders ook: alle vormen van natuur hebben beheer nodig. Het is utopisch om te denken dat de wolf dat niet nodig heeft. En je kunt wel overal afrasteringen neerzetten, maar dat heeft ook weer nadelen, je hebt ook corridors nodig voor groot wild.”

“Ik weet heel goed dat de gemeente nu niets kan doen, maar mocht actief beheer mogelijk worden gemaakt vanuit de provincie, dan helpt het dat de gemeenteraad daar alvast een uitspraak over heeft gedaan en het college stappen kan zetten.”

Beide motie-indieners lijken genuanceerd in het wolvendebat te staan. De motie van ‘links’ geeft ruimte voor de bejaging van probleemwolven, de motie van ‘rechts’ voor preventieve maatregelen. Ze hadden bij wijze van spreken zo in elkaar kunnen worden geschoven. “Ja, dat is het bijzondere van deze moties,” zegt Hazeleger. “Er zat best wat dubbeling in.”

De intenties en interpretaties lopen wat door elkaar heen. Daarmee is er in Ede in ieder geval ruimte voor nuance en toenadering.

NASCHRIFT 14 maart 2024: Helaas is het wolvendebat toch ontspoord. Raadsleden die voor beheer waren zijn per e-mail bedreigd. De gemeente Ede heeft aangifte gedaan.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.