Edese Vos

Wat komt de pop-up redactie van Pointer in Ede doen?

pop-up redactie
De pop-up redactie van Pointer in de Regio. Foto: KRO-NCRV.

In februari strijkt de onderzoeksjournalistieke pop-up redactie van het KRO-NCRV-programma Pointer in de Regio een maand lang in Ede neer. De journalisten willen vier verhalen uit onze regio een landelijk bereik geven.

Pointer in de Regio heeft een vergelijkbare aanpak als die van de Edese Vos: begin met de ervaring van burgers en maak de drempel voor mensen om met verhalen te komen zo laag mogelijk. Vraag waar ze mee zitten en wat ze uitgezocht willen hebben.

Toen ik Pim Peterse, de coördinator van Pointer in de Regio, afgelopen najaar sprak en hij me vroeg of ik nog tips had, stelde ik hem voor om naar Ede te komen. Er liggen hier genoeg verhalen, Ede kan wel wat opschudding gebruiken, en vreemde ogen dwingen. Onze lokale media zijn nogal ingedut, bestuurders krijgen het zelden moeilijk, en de aandacht van een landelijk medium kan dan voor bepaalde thema’s als breekijzer fungeren.

Een landelijk perspectief

Pointer in de Regio werkt samen met Omroep Gelderland. Elke week wordt één radio-uitzending gemaakt over een onderwerp dat erg leeft in Ede en/of de regio Foodvalley. Bij voorkeur zijn dat thema’s die naar een landelijk perspectief kunnen worden getrokken.

Je zou voor Ede dan kunnen denken aan het WFCE (terugkerende politieke prestigeprojecten), de biomassacentrales en het warmtenet (wat in veel plaatsen speelt), de woningbouwambities van de Groene Metropoolregio (een landelijke opgave), de stikstofproblematiek en het fijnstof (ook een landelijke crisis) of de windmolens die mogelijk te dicht op woonwijken komen (overlast). Genoeg keus, het is maar net wat het meest bij inwoners leeft. Overigens kunnen het ook onderwerpen in Wageningen, Veenendaal of Barneveld zijn.

“We horen van veel inwoners dat ze maar weinig vertrouwen in de plaatselijke bestuurders hebben.”

Een leidend thema voor Pointer is ‘Burger in de knel’. “We horen van veel inwoners dat ze maar weinig vertrouwen in de plaatselijke bestuurders hebben,” zegt Pim Peterse. “Dat is natuurlijk ook gaande in de landelijke politiek, het vertrouwen is tot een dieptepunt gedaald.” Collega Hans van Dijk beaamt dit. “Bijna iedereen komt met een teleurgesteld verhaal over de overheid. We horen van veel mensen dat de gemeente met de rug naar de burger toe staat.”

De aanpak van de pop-up redactie

Dat de pop-up benadering succesvol is, is al gebleken in Almelo en Heerlen. Nu is dus Ede aan de beurt. De tijdelijke redactie neemt z’n intrek in een leegstaand winkelpand in het centrum, aan de Grotestraat 6. Het winkelend publiek kan van woensdag t/m zaterdag binnenlopen. Op de zaterdagen zijn er ook zogenaamde ‘onderzoekstafels’ waar betrokkenen en deskundigen een onderwerp samen uitdiepen.

Op 1 februari ’s avonds wordt in de Ericakerk een meet-up gehouden voor geïnteresseerden met een keynote van filosoof Gabriel van den Brink over de kloof tussen politiek en burger. Hoe is het zo gekomen, en wat moet er veranderen? Onder leiding van presentator Niels Heithuis wordt vervolgens gediscussieerd over stikstof.

“Hoe verdelen we de schaarste in stikstof?”

Gelderland herbergt het grootste stikstofgevoelige natuurgebied van Nederland: de Veluwe. Een gegeven met grote gevolgen. Voor de natuur, want de kwaliteit daarvan staat onder grote druk. Boeren zouden moeten worden uitgekocht, maar dat lukt maar niet. Hoe verdelen we de schaarste? Pointer gaat in gesprek met de LTO, de gemeente Ede, de provincie en de milieubeweging over mogelijke oplossingen, zoals een provinciale stikstofbank. Het panel wordt gevormd door onze Edese wethouder Jan Pieter van der Schans, LTO-bestuurder Pieter Bouw, natuuractivist Pieter Slim van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en journalist Rik Bronkhorst van Omroep Gelderland.

Zoals aangegeven zal Pointer in totaal vier thema’s uitdiepen. Veel tips en input van burgers blijft dus onbenut liggen. Peterse geeft aan dat er wel aan “verwachtingsmanagement” wordt gedaan en dat hij mensen uitlegt dat een luisterend oor niet betekent dat hun onderwerp dan ook wordt uitgezocht en in de uitzending komt.

Is het belangrijk voor je dat je tips en zorgen ook worden opgepakt als Pointer weer weg is, geef ze dan door aan de Edese Vos. Onze redactie woont en werkt in Ede en kan er goed een vervolg aan geven. Je kunt deze week ook al stemmen op een onderwerp dat je uitgezocht wilt hebben.

Naschrift: lees ook de evaluatie van Pointer in Ede. Wat heeft het concreet opgeleverd aan lokale onderzoeksjournalistiek?

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.