Edese Vos

Privacybeleid Edese Vos

De Edese Vos gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Hoe precies, dat lees je hier.

De Edese Vos is een zelfstandige stichting / rechtspersoon, ingeschreven bij de KvK onder nummer 92727131. De Edese Vos wordt facilitair ondersteund vanuit Eskes Media, Amsterdamseweg 9, 6711 BE Ede, en technisch door Emerge Media. Stichting Edese Vos is als ‘functionaris gegevensbescherming’ verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://edesevos.nl, redactie@edesevos.nl, +31 6 4425 0470.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Edese Vos verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door contact op te nemen op de website of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. De grondslagen hiervoor zijn een zakelijke overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden je naam en e-mailadres verwerkt bij onze maillist provider Mailchimp. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp. De details kun je hier nalezen. Je kunt je gegevens te allen tijde zelf aanpassen met de ‘wijzig mijn gegevens’ link onderin de nieuwsbrief die wij je zenden. Je kunt je ook uitschrijven als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
  • Voor de meeste gebruikers van de Edese Vos zal dit niet aan de orde zijn. Maar als je donateur wordt of een zakelijke dienst of product bij ons afneemt zullen we je bedrijfs- of persoonsgegevens zoals naw, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekening gebruiken om deze dienst uit te kunnen voeren en financieel af te handelen. Wij maken gebruik van de financiële diensten van Donorbox, Stripe en Triodos Bank. Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst van 7 jaar. Ze worden bewaard in ons mailprogramma (correspondentie), ons online boekhoudprogramma (facturen) en onze computers of servers (back-up). Al deze systemen zijn deugdelijk beveiligd met een beveiligingscertificaat en wachtwoorden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Edese Vos verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Edese Vos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je Mailchimp-account of je Gravatar/Wordpress-account als je die hebt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Edese Vos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar redactie@edesevos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Edese Vos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

De Edese Vos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Edese Vos neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De Edese Vos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Van onze nieuwsbrief kun je jezelf uitschrijven. Voor persoonsgegevens in het kader van onze zakelijke dienstverlening aan jou hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Laatste update: 16 maart 2024

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.